Ytringsfriheden er under pres - Offentligt møde med Jens Rohde

Uddannelse:

Den nyvalgte amerikanske præsident Donald Trump udelukker medier, som han mener er for kritiske, fra pressemøder og opererer med begrebet alternative fakta, som man tidligere ville karakterisere som falske nyheder eller slet og ret løgn. Og at sociale medier som facebook gør det let at sprede nyheder – uanset om de er falske eller sandfærdige, var den amerikanske valgkamp et eksempel på.

I Skive trækker et fremtrædende medlem af byrådet en borger i retten og får ham dømt for injurier, fordi han har skrevet et læserbrev, som den fremtrædende politiker ikke bryder sig om.

- Det er globale og lokale eksempler på, at en af demokratiets vigtigste hjørnesten, ytringsfriheden, er voldsomt under pres i disse år.

Det siger formanden for den nydannede Foreningen til værn om ytringsfriheden Skiveegnen, Leo B. Rasmussen, om baggrunden for, at foreningen inviterer alle interesserede til et offentligt møde torsdag den 9. marts klokken 19 -21.30 i Skive Theater.

Her vil medlem af Europa Parlamentet, tidligere folketingsmedlem og nuværende viceborgmester i Viborg, Jens Rohde, komme med et oplæg under

overskriften: Ytringsfriheden under pres – globalt og lokalt, som man efterfølgende kan stille spørgsmål l til og debattere.

Jens Rohde vil fortælle om vilkårene for ytringsfriheden generelt og komme med eksempler fra den store verden – og give sine bud på, hvad vi kan gøre for at værne om ytringsfriheden – lokalt og globalt.

Der er gratis adgang til arrangementet, hvor man kan købe kaffe, øl og sodavand. Det er også muligt at støtte den nye forening med et frivilligt bidrag Foreningen til værn om ytringsfriheden har to formål. Dels på et ikke-partipolitisk grundlag at støtte og give økonomisk bistand til personer eller grupper, som begrænses i deres ytringsfrihed og dels  at tage initiativ til arrangementer,  som oplyser om og støtter ytringsfriheden på Skive-egnen.

Mødet på torsdag lever op til anden del af formålet, mens bestyrelsen har besluttet at man i overensstemmelse med første del af formålsparagraffen nu går i gang med at samle ind til læserbrevsskribenten Johan Nielsen, der er efterladt med en større regning, efter at han er dømt for injurier i en sag anlagt af viceborgmester Preben Andersen.

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Besøg: Skive Business Awards

Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk