Testforsøg skal forbedre indeklima på Brårup Skole

Uddannelse:

Skive Kommune planlægger at investere et større millionbeløb på at få rettet op indeklimaet på Brårup Skole. På skolen er der mange klasselokaler uden mekanisk ventilation og det giver problemer med indeklimaet.

For at få mest muligt indeklima for pengene, vil der i den kommende tid blive afprøvet to nye ventilationstyper på skolen. Det er de to firmaer InVentilate og Airmaster, der velvilligt medvirker og stiller deres anlæg til rådighed til favørpris.

Begge typer anlæg er såkaldte decentrale ventilationsanlæg, hvor hvert klasselokale har sit eget ventilationsanlæg. Herved spares den store mængde ventilationskanaler, man normalt har ved traditionelle ventilationsanlæg, hvor et stort anlæg ventilerer flere lokaler.

InVentilate’s system hedder ”Performance” og princippet forklares på deres hjemmeside : https://www.inventilate.dk/InVentilate-Performance-. Systemet sikrer både en god fordeling af luften i lokalet samt en høj genvinding af energien i den luft, der bliver suget ud.

Sebastian fra InVentilate er i gang med opsætning af ventilationsanlæg

Airmasters anlæg er deres nye model AM 1000, som integreres i loft og hvor indblæsningen foregår over loftspladerne. På den måde ”siver” den friske luft lige så stille ned over eleverne uden at give trækgener.

Den kommende tids testresultater vil afgøre hvilket et af ventilationsanlæggene, der satses på. Det gælder i første omgang på Brårup Skole, men det vil også være naturligt at anvende løsningen på andre af kommunens skoler.

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Besøg: Skive Business Awards

Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk