Spændende nye erfaringer med glade børn

Stefan Frøkjær-Jensen
Foto: Skive Kommune
Stefan Frøkjær-Jensen
Uddannelse:

Der er stor glæde på Roslev Skole, efter de igen åbnede for 0.-5. klassetrin i sidste uge. Det betyder rigtig meget for børnene såvel som personalet at kunne være fysisk sammen – selv om det er på en anden måde end den, de kender. Det giver nye muligheder, siger skolelederen.

- Vi ved det fra de obligatoriske trivselsundersøgelser, som alle skoler i landet gennemfører hvert år: Noget af det bedste ved skolen er, at man er sammen i et fællesskab. Det er det sociale element, der er det vigtigste. Og det er jo det, coronakrisen har frataget dem, om man så må sige. Lige nu må fællesskabet bare fungere på andre præmisser, fordi vi prioriterer hygiejnen og sikkerheden over trivslen og læringen. Men jeg vil med det samme understrege, at vi er meget opmærksomme på, hvordan børnene har det. Trivslen bliver naturligvis ikke glemt, fordi vi skal gøre mere rent, siger Stefan Frø-kjær-Jensen, der er skoleleder på Roslev Skole.

Skolerne i Skive Kommune har fra forvaltningens side fået at vide, at prioriteringen lige nu er hygiejne og sikkerhed, derefter trivsel og til sidst læring. Men selv om skolen fungerer på en anden måde, er de kommet rigtig godt i gang. Og Stefan Frøkjær-Jensen ser også muligheder i at være nødt til at tilrettelægge skoledagen på en anden måde, end de plejer.

- Da alle eleverne skulle undervises online, skulle vi finde ud af at få dét stablet på benene i en fart. Det gjorde vi, og det har vi lært rigtig meget af. Der er nogle elementer fra den form for undervisning, der har gjort os klogere på nye måder at skabe læring på. Lige nu er vi meget ude, fordi vi skal holde afstand. Her holder vi også øjne og ører åbne for de muligheder, det giver os for at udvikle nye undervisningsmetoder. Vi får simpelt hen nogle spændende erfaringer, selv om det selvfølgelig er på et træls grundlag, siger han.

Enorm opbakning
Eleverne er først og fremmest glade også for at møde ind i skolen igen. Og opbakningen fra forældrene har været ’enorm.’

- Der er ikke én forælder, der har henvendt sig på baggrund af en faglig bekymring. De er helt med på, at vi – som situationen er lige nu – ikke kan følge de årsplaner, vi havde lagt. Men så lærer vi alle noget andet, og det har også en værdi. I det hele taget er jeg meget glad for den enorme opbakning, vi har fået fra forældrene. Vi havde ikke et eneste barn i nødpasning i den periode, skolen var lukket helt ned. Jeg ved fra de forældre, jeg har talt med, at de hjalp hinanden på kryds og tværs og fandt løsninger, så de kunne få hverdagen til at fungere med hjemmearbejde og børnenes online-undervisning. Ikke at det bare var nemt, for det var da noget af en mundfuld at få det hele til at hænge sammen. Men forældrene har hjulpet hinanden igennem. Og nu bakker de også fuldt ud op om den måde, skolen er nødt til at være skole på lige nu. Det er jeg meget glad for, siger han.

Til gengæld kunne han godt have ønsket sig, at skolens ældste elever havde fået en anden afslutning på deres folkeskoletid.

- Det er synd for dem, at de bliver snydt for den øvelse i at gå til eksamen, som de ville have fået med sig herfra. Den får de i hvert fald ikke. Vi ved endnu ikke, om de når at komme tilbage på skolen. Det må tiden vise. Det er også min klare fornemmelse, at udskolingseleverne også rigtig gerne ville af sted i skole igen. Også de trænger til at indgå i de sociale sammenhænge, de før var en del af. Jeg under dem virkelig at have fået en anden afslutning på deres tid i folkeskolen. Men der er andre ting, vi må prioritere højere lige nu. Og det hjælpes vi ad med at få til at fungere så godt som muligt, siger Stefan Frøkjær-Jensen.

 

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Besøg: Skive Business Awards

Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk