Seminar om Landbokultur

Foto: Landbo-Limfjord
Uddannelse:

Formålet med seminaret er at sætte fokus på eksistentielle og kulturelle aspekter af livet på landet før, nu og i fremtiden.

De fire foredragsholdere er aktuelle stemmer i debatten om landbokultur. Til hvert foredrag vil der være replik fra en lokal stemme.

Tidligere boede de fleste på landet og der var et naturligt fællesskab omkring arbejdet. Det understøttedes af mejeri, smed, købmand og andre håndværkere i landsbyerne. Man var sammen i skole, forsamlingshuset og i kirken, deltog i det lokale foreningsliv og var i det hele taget forenet i en fælles forståelse af tilværelsen.

”Den lille grå” Ferguson blev symbol på forandringerne i landbruget fra 1950´erne med mekanisering og sammenlægning af gårde frem mod medlemskabet af EU i 1972.

Stordrift og industrialisering tog herefter endnu mere fart. Konsekvensen blev en stigende affolkningen af landområderne og landsbyerne blev tømt for håndværkere og servicefunktioner.

Generationerne efter 1972 har sjældent eksistentielle rødder i arbejdsfællesskab i familien eller i lokale fællesskaber i sogn, skole, forsamlingshus, gymnastikforening, m.v.. Mange har heller ikke natursyn fra en opvækst i landlige omgivelser. Landsbyerne og de nedlagte landbrug er nok beboede, men mange har deres arbejdsliv og interesser andre steder end i lokalområdet. Nogle forsøger at holde fast i fællesskabet og foreningslivet, men når naturlige samlingssteder som skolen og den lokale købmand lukker, kan det være op ad bakke.

Der ses dog nu en vis interesse for at flytte fra de større byer, at skabe nye livsformer og fællesskaber på landet. Nogle tager springet, og det giver håb om, at en landbokultur kan udvikles fremfor at afvikles.

Livet på landet rummer mulighed for at kultur, natur og erhverv mødes i hverdagen.
Med seminaret ønsker vi at drøfte visioner for givende livsformer på landet fremover, og at give inspiration til udvikling af en Landbokultur version 2.0 – til ”Mulighedernes land”.

Program

Kl. 9.30 
Velkomst v. Formand for Harrevigegnens Folkeuniversitet Lars Mathiesen og med sangen
” Jeg ejer både mark og eng ” af Jens Smærup Sørensen
Ordstyrer, Niels Otto Degn, tidligere leder af Kulturmødet og chefkonsulent i Morsø Kommune
Kl. 9.45

 
Landbokulturens mentalitetsmæssige baggrund og dens forvandling
Ove Korsgaard, forfatter, debattør, professor em. dr. pæd., Aarhus Universitet
Kl. 10.30 Replik v. Claus Clausen, formand for Landboforeningen Limfjorden
Kl. 10.45 Debat
Kl. 11.00 Pause m. kaffe
Kl. 11.15
 
Mennesket i centrum og samfundet i udkanten -”Mulighedernes land”
Viggo Mortensen, professor em. i teologi, medstifter af Oprør fra Udkanten
Kl. 12.00 Replik v. Peder Chr. Kirkegaard, landmand og borgmester, Skive Kommune
Kl. 12.15 Debat
Kl. 12.30 Middag Krydersteg med tilbehør fra Egastro, Lemvig
Kl. 13.15
 
Landbokultur 2,0 – Nostalgi eller Vision
Malte Tellerup, forfatter, Nees
Kl. 14.00

 
Replik v. Anne Paulin, Energipolitisk rådgiver, folketingskandidat for Socialdemokratiet,
opvokset på økologisk landbrug uden for Skive.
Kl. 14.15 Debat
Kl. 14.30 Pause m. kaffe
Kl. 14.45
 
Det gode liv på landet - Er der grobund for en samlende Landbokultur?
Egon Noe, professor i landdistriktsudvikling ved SDU i Esbjerg.
Kl. 15.30 Replik fra Henrik Olsen, ”kulturkøbmand og kragefinder” fra Mors.
Kl. 15.45
 
Landbokultur version 2,0 ”Mulighedernes Land”- Plenumdebat om problemer og muligheder for fremtidens landbokultur
Kl. 16.30 Afslutning med sang ”Mens jorden driver roligt rundt” af Inger Christensen.

 

Hvor og hvornår?

Sted: Landbo Limfjord, Resenvej 85 - 7800 Skive
Dato: D. 18. november kl. 9.30 - 17.00

Tilmelding: http://www.landbo-limfjord.dk/arrangement/events-details/article-params/News/detail/article/landbokultur-moede.html

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Besøg: Skive Business Awards

Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk