Projektet ”Værdi for andre”

Gymnastikkonceptet GymCulture i 10. klasserne på Brejninggaard Efterskole rejser i juni på gymnastik-tur til Kroatien.
Foto: Brejningsgaard Efterskole
Gymnastikkonceptet GymCulture i 10. klasserne på Brejninggaard Efterskole rejser i juni på gymnastik-tur til Kroatien.
Uddannelse:

EFTERSKOLEELEVER GIVER NOGET AF SIG SELV – TIL GLÆDE FOR ANDRE

Projektet ”Værdi for andre” i 10. klasserne på Brejninggaard Efterskole er med til at sætte fokus på menneskelige dannelsesværdier. Men det skaber også mellemfolkeligt samvær og værdi for Kroatiske børnehjemsbørn.

Gymnastikkonceptet GymCulture i 10. klasserne på Brejninggaard Efterskole rejser i juni på gymnastik-tur til Kroatien. Her skal eleverne lave opvisninger og workshops for kroatiske børn og unge og lære dem den danske gymnastiktradition, skabe mellemfolkeligt samvær og fælles europæisk kulturforståelse. Oveni de hårde forberedelser til opvisningerne har de – helt egenrådigt – arrangeret en indsamling af brugt legetøj, som de vil glæde de Kroatiske børn med, når gymnastikbussen ruller ind i landet.

Eleverne er gået i gang med at indsamle al slags legetøj, som de tager med ned og donerer til de børn, der har mest brug for det. Indsamlingen sker i samarbejde med en kroatisk kontakt og målretter donationen til kroatiske børnehjem. Og alle er med på, hvorfor:

”Vores mål med projektet er at skabe glæde hos kroatiske børnehjemsbørn og skabe værdier i børnenes hverdag. Vi vil rigtig gerne modtage al det legetøj, der ikke længere bruges i de danske hjem og videregive den glæde, legetøjet har skabt i vores samfund til de kroatiske børnehjemsbørn!,” lyder det fra eleverne. Alle har den unikke mulighed at bidrage til projektet ved at donere deres gamle legetøj og være med til at gøre en god gerning.

Værdi for andre

Indsamlingen er et led i projektet ”Værdi for andre”, som er en måde at arbejde med andet og mere end bare dansk, matematik og historie. På Brejninggaard Efterskole har 10. klasses-eleverne kun undervisning i det første halvår og bruger den sidste tid på at forberede sig til deres videre færd i uddannelsesverden – og i deres liv. Eleverne rustes så stærkt fagligt i løbet af det første halve år, at der i andet halvår skal være plads til at fokusere på flere af de menneskelige dannelsesværdier.

”Dannelsesværdier der er vigtige for vores unge menneskers selvtillid og det gensidige menneskelige overskud, der skal til for, at de kan favne verden omkring dem. For os på Brejninggaard Efterskole er det vigtigt, at vi skaber et kraftigt afsæt til de unge menneskers fremtid, bevæger os hele vejen rundt og sætter et af livets gyldne fodaftryk hos hver og en af vores elever,” fortæller viceforstander Kristian Grell om konceptet.

Eleverne tænker i fællesskaber

Hos Brejninggaard Efterskole vægtes fællesskabet generelt meget højt. Og det er noget, der lynhurtigt smitter af på eleverne – også uden for projektet. ”Alle kan ikke gå forrest – men vi er fælles om det,” er både elever og personale enige om. Derfor kom det heller ikke bag på forstander Alan Larsen, da 10. klassen for nyligt spontant arrangerede en weekendtur for skolens 8. og 9. klasser.

”Vores 10. klasse rejser flere gange om året ud med deres gymnastikopvisninger, og de havde fået den tanke, at de egentlig var synd for de andre to klassetrin, at de næsten aldrig kom på tur. Derfor troppede de en dag op på mit kontor, forhandlede et mindre budget til en weekendtur og forsikrede mig om, at de nok skulle klare resten!”

Elevernes gode gerninger tæller blandt andet også uddeling af god karma og malebøger til børnene på Børneafdelingen i Herning, en aktivitetsdag for handicappede børn og et kæmpe idrætstræf for 500 4. klasses-børn. Projektet og skoleåret slutter de med et afslutningsprojekt, hvor de løser konkrete udfordringer for eksterne opgavestillere og på den måde bidrager med endnu mere værdi for andre.


Har du legetøj tilovers, er du meget velkommen til at komme forbi Brejninggaard Efterskole og aflevere dit bidrag til indsamlingen til kroatiske børnehjemsbørn. Det kan indleveres indtil 29. maj.

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Besøg: Skive Business Awards

Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk