Ny app kan stoppe mobning

Uddannelse:

Ny app kan stoppe mobning i folkeskolen

En ny mobbestop-app kan vende enhver mobbesituation på landets folkeskoler til en positiv situation i løbet af et splitsekund. Man skal blot pege sin smartphone mod mobbesituationen og trykke på App’ens røde stop-knap. Sekundet efter holder børnene op med at mobbe og behandler hinanden som de bedste venner.

Det lyder som ønsketænkning for enhver skolelærer eller skoleelev. Og det er det naturligvis også. Den nye mobbestop-app, der kan downloades til iPhone og Android, kan ikke i sig selv stoppe mobbesituationer, men anvise nogle handlemuligheder til elever, der oplever mobning.
Mobbestop-app’en er en del af kampagnen ‘Mobbestop – bland dig ikke udenom’, der skal gøre elever i 4., 5 og 6. klasse bevidste om mobningens konsekvenser og give dem nogle konkrete redskaber til at sige fra, når de oplever mobning.

Som en del af kampagnen har 100 folkeskoler i Århus og omegn og Storkøbenhavn mulighed for at få besøg af ‘Mobbestop-mødet. Her skal eleverne sidde klar med deres mobiltelefon, idet de kan fortælle om deres oplevelser med mobning ved at sende anonyme sms’er op til salens storskærm, hvorfra mødets ordstyrer kan inddrage sms’erne i debatten. Eleverne kan også bruge deres mobiltelefon til at deltage i anonyme sms-spørgsmål om mobningens omfang på deres egen skole.

“Vi har valgt at arbejde med anonyme sms’er som dialogform for at få flere elever til at deltage, da det kan være en stor mundfuld at skulle rejse sig op for skolekammeraterne og fortælle om mobning. Men det er naturligvis også muligt for eleverne at deltage mundtligt i dialogen,” fortæller Nicola Boserup, projektleder hos foreningen YouGlobe, der har udviklet kampagnen ‘Mobbestop – bland dig ikke udenom’.

I mobbestop-møderne indgår også tre kortfilm om mobning, som eleverne skal debattere med mødets ordstyrer enten mundtligt eller ved at sende sms’er op til storskærmen. Efter møderne har lærerne mulighed for at arbejde videre med mobning via et klassesæt, som stilles gratis til rådighed for alle skoler i landet via hjemmesiden mobbestop.dk.

‘Mobbestop – bland dig ikke udenom’ er udviklet af foreningen YouGlobe med støtte fra TrygFonden og faglig bistand fra Red Barnet. Kampagnen bygger på den nyeste forskning om mobning. Læs mere på mobbestop.dk, hvorfra man også kan booke et mobbestop-møde.

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Besøg: Skive Business Awards

Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk