Mercantec med i spidsen for at fremme faglig stolthed blandt eleverne

Uddannelse:

Erhvervsskolen Mercantec med uddannelser i Viborg, Skive og Ulfborg er modelskole i et projekt, der skal udvikle nye undervisningsforløb og få flere unge til at tage en erhvervsuddannelse.

Mercantec, der udbyder mere end 50 erhvervsuddannelser i Viborg, Skive og Ulfborg, er med som modelskole i et nyt landsdækkende projekt, der skal få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse. Samtidig er det projektets mål at øge den faglige stolthed hos erhvervsskoleeleverne.

I alt deltager fem erhvervsskoler landet over som modelskoler i projektet med titlen ’Faglig stolthed og aktive elever i erhvervsuddannelserne’.

”Modelskolerne er erhvervsskoler, som allerede er langt fremme i forhold til at arbejde med at skabe et attraktivt uddannelsesmiljø, og som kan være til inspiration for andre erhvervsskoler. Vi er rigtig stolte over, at Mercantec er udvalgt til projektet og forventer også selv at få et stort udbytte af at deltage,” påpeger projektadministrator Christoffer Boserup Skov fra Mercantec.

Han glæder over, at Mercantec skal være med til at skabe ny viden om, hvordan undervisningen på erhvervsskolerne kan forbedres for fremover at være så inspirerende for eleverne og så samfundsrelevant som muligt.

Ud over Mercantec er følgende fire erhvervsskoler udpeget som modelskoler: Tradium i Randers, Rybners i Esbjerg, Randers Social- og Sundhedsskole og sjællandske ZBC.

600 erhvervsskoleelever med i projektet
Projektet ’Faglig stolthed og aktive elever i erhvervsuddannelserne’ løber over de næste halvandet år med 2,6 millioner kroner i støtte fra Nordea-fonden.

Det er VIA University College, der er projektleder og kører projektet i et tæt samarbejde med organisationen Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier (DEG).

Ud over de fem modelskoler vil der også indgå 10 såkaldte spredningsskoler. Dermed kommer projektet til at involvere ca. 600 erhvervsskoleelever og -lærere på i alt 15 erhvervsskoler med uddannelser til eksempelvist murer, tømrer, smed, mekaniker, maler, kok, gartner, sosu-assistent, frisør samt erhvervsuddannelser på kontor- og butiksområdet.

Øget motivation, faglig fordybelse og aktivitet
VIA, DEG og de 15 involverede erhvervsskoler skal i samarbejde udvikle og afprøve nye undervisningsforløb, der har som mål at være ekstra spændende for erhvervsskoleelever.

”Intentionen er at styrke erhvervsskoleelevernes faglige stolthed gennem undervisningsforløb, hvor de er aktive, fordyber sig fagligt, bliver udfordret og er med til at udvikle deres fag. Og læreprocesserne skal give eleverne gode muligheder for at bruge it, innovere, producere og skabe. Det vil samlet set hjælpe til at motivere og fastholde eleverne på erhvervsskolerne,” påpeger lektor og projektleder Jeppe Egendal fra VIA University College i Aarhus.

Han har selv tidligere undervist erhvervsskoleelever og vurderer, at nye, attraktive undervisningsmetoder vil forbedre erhvervsskolernes image og tiltrække flere unge til uddannelserne på tekniske skoler, handelsskoler, landbrugsskoler, sosu-skoler og øvrige erhvervsskoler.

Arbejdsmarkedet mangler 70.000 faglærte
Når VIA og DEG over det næste års tid har udviklet og afprøvet nye undervisningsforløb i samarbejde med de 15 involverede erhvervsskoler, vil de nye undervisningsforløb blive gjort til koncepter. Koncepterne bliver lagt online på en hjemmeside, så alle landets erhvervsskoler kan anvende den nye undervisning og få gavn af projektets erfaringer, resultater og nyudviklede undervisningsforløb.

Projektet ’Faglig stolthed og aktive elever i erhvervsuddannelserne’ understøtter de politiske ambitioner om at få flere unge til at søge ind på erhvervsskolerne, at udfordre eleverne til at blive så dygtige som muligt samt at få flere til at gennemføre en erhvervsuddannelse – altså minimere frafald fra erhvervsskolerne.

Målene skyldes, at der ifølge prognoserne vil mangle 70.000 faglærte i Danmark i 2025.

Et super relevant projekt
Direktør Lars Kunov fra Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier (DEG) understreger, at projektet er toprelevant for både erhvervsskoleeleverne, -lærerne og de danske virksomheder.

”Det er vigtigt, at eleverne på erhvervsuddannelserne kommer til at opleve faglig stolthed og bliver gode til at fordybe sig. Og det er vigtigt, at vi får uddannet flere faglærte til fremtidens arbejdsmarked. Derfor er det her et projekt, der er behov for,” pointerer Lars Kunov.

Han betegner det som ’et ekstra plus’, at projektet sætter stærkt fokus på digital understøttelse af elevernes læring og på at tage udgangspunkt i elevernes motivation og faglige udvikling.

Projektleder Jeppe Egendal fra VIA University College understreger, at erhvervsskoleeleverne hele tiden vil være i centrum i projektet ’Faglig stolthed og aktive elever i erhvervsuddannelserne’.

”Eleverne på de involverede erhvervsskoler vi løbende blive interviewet om, hvordan de oplever de nyudviklede undervisningsforløb, så vi sikrer, at undervisningen virker, som den skal,” forklarer Jeppe Egendal.

Vigtigt med godt studiemiljø og høj prestige
Hos Nordea-fonden fortæller administrerende direktør Henrik Lehmann Andersen, at fonden støtter projektet for at styrke kendskabet til og prestigen af erhvervsuddannelserne.

”I Nordea-fonden ser vi det som vigtigt at bakke op om op et projekt, der vil forbedre studiemiljøet, øge fagligheden og fremme den faglige stolthed blandt eleverne på de danske erhvervsskoler,” fremhæver Henrik Lehmann Andersen.

Som led i projektet har VIA University College også til opgave at kompetenceudvikle erhvervsskolelærere til at stå for nye undervisningsforløb.

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Besøg: Skive Business Awards

Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk