Mercantec er med i projekt for at fremme faglig stolthed hos eleverne

Uddannelse:

Gennem det seneste halve år har Mercantec med afdelinger i Viborg, Skive og Ulfborg været med til at udvikle og afprøve nye undervisningsforløb, der har som mål at få flere unge til at tage en erhvervsuddannelse. Eleverne roser den nye undervisning for at være motiverende.

Erhvervsskolen Mercantec er med i spidsen for et landsdækkende projekt, der skal få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse og samtidig øge den faglige stolthed hos erhvervsskoleeleverne.

Det er den midtjyske professionshøjskole, VIA University College, der står i spidsen for projektet ’Faglig stolthed og aktive elever i erhvervsuddannelserne’ – i tæt samarbejde med organisationen Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier (DEG) samt de involverede erhvervsskoler – og med 2,6 millioner kroner i støtte fra Nordea-fonden.

Mercantec har været med som modelskole fra projektets start i 2019. De fem modelskoler er erhvervsskoler, som allerede er langt fremme i forhold til at arbejde med at skabe et attraktivt uddannelsesmiljø.

Inspiration til andre erhvervsskoler
”Som modelskole har vi sammen med VIA og DEG været med til at udvikle og afprøve nye og mere fængende undervisningsforløb hen over det seneste halve år. Noget af undervisningen er også blevet optaget på video og lagt på internettet som inspiration for øvrige erhvervsskoler,” fortæller projektadministrator Christoffer Boserup Skov fra Mercantec.

Han tilføjer, at skolen glæder sig over at være med til at skabe ny viden om, hvordan undervisningen på erhvervsskolerne i hele landet kan forbedres for fremover at være så inspirerende for eleverne og så samfundsrelevant som muligt.

Mercantecs afdelinger i Viborg, Skive og Ulfborg fortsætter med de nyudviklede undervisningsforløb – sammen med de øvrige fire modelskoler i projektet samt otte såkaldte spredningsskoler, der netop er kommet med. Projektet løber til udgangen af 2020.

600 elever og lærere deltager
Modelskolerne er foruden Mercantec også Tradium i Randers, Randers Social- og Sundhedsskole, Rybners i Esbjerg og ZBC i Slagelse.

De otte erhvervsskoler, der har sluttet sig til som nye deltagere i projektet ’Faglig stolthed og aktive elever i erhvervsuddannelserne’ er: Social- og Sundhedsskolen Syd i Aabenraa og EUC Syd i Aabenraa, Learnmark i Horsens, Jordbrugets Uddannelsescenter i Beder ved Aarhus, Tech College Aalborg, Erhvervsskolerne Aars, Social- og Sundhedsskolen Fyn i Svendborg og EUC Sjælland i Næstved og Køge.

Konkret involverer projektet ca. 600 erhvervsskoleelever og -lærere på erhvervsskoler med uddannelser til eksempelvist murer, tømrer, smed, mekaniker, maler, kok, gartner, sosu-assistent, landmand samt erhvervsuddannelser på kontor- og butiksområdet.

Positiv respons fra elever
”Selv om projektet først bliver evalueret ved udgangen af 2020, hører vi allerede nu positiv respons på de nye forløb. En survey blandt erhvervsskoleelever på de fem modelskoler viser, at langt hovedparten roser de nye undervisningsforløb for at give erhvervsskoleleverne mulighed for at være aktive, fordybe sig fagligt, blive udfordrede og være med til at udvikle deres fag,” fortæller lektor og projektleder Jeppe Egendal fra VIA University College.

Han tilføjer, at de nye læreprocesser giver eleverne gode muligheder for at bruge it, innovere, producere og skabe, og at der i projektet løbende bliver interviewet elever for at sikre, at den nye undervisning virker, som den skal. I det hele taget er erhvervsskoleeleverne i centrum i projektet.

Som led i ’Faglig stolthed og aktive elever i erhvervsuddannelserne’ kompetenceudvikler VIA University College også erhvervsskolelærere til at stå for nye undervisningsforløb.

Jeppe Egendal har selv tidligere undervist erhvervsskoleelever og vurderer, at mere attraktive undervisningsmetoder vil styrke elevernes motivation, faglige stolthed og gennemførelse. Han mener samtidig, at tiltaget kan forbedre erhvervsskolernes image og tiltrække flere unge til erhvervsuddannelserne. Dét er relevant, da der vil mangle 70.000 faglærte i Danmark i 2025.

Et super relevant projekt
Direktør Lars Kunov fra Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier (DEG) understreger, at projektet ’Faglig stolthed og aktive elever i erhvervsuddannelserne’ er toprelevant for både erhvervsskoleeleverne, -lærerne og de danske virksomheder og samtidig understøtter de politiske ambitioner om flere, der tager en erhvervsuddannelse.

”Det er vigtigt, at eleverne på erhvervsuddannelserne kommer til at opleve faglig stolthed og bliver gode til at fordybe sig. Og det er vigtigt, at vi får uddannet flere faglærte til fremtidens arbejdsmarked. Derfor er det her et projekt, der er behov for,” pointerer Lars Kunov.

Han betegner det som ’et ekstra plus’, at projektet sætter stærkt fokus på digital understøttelse af elevernes læring og på at sikre elevernes motivation og faglige udvikling.

Hos Nordea-fonden fortæller administrerende direktør Henrik Lehmann Andersen, at fonden støtter projektet for at styrke kendskabet til og prestigen af erhvervsuddannelserne.

”I Nordea-fonden ser vi det som vigtigt at bakke op om op et projekt, der vil forbedre studiemiljøet, øge fagligheden og fremme den faglige stolthed blandt eleverne på de danske erhvervsskoler,” fremhæver Henrik Lehmann Andersen.

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Besøg: Skive Business Awards

Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk