Kulturcafe om netværk og frivillige indenfor kulturområdet

Foto: Skive Kommune
Uddannelse:

Vil du gerne møde andre kulturaktører og måske styrke dit netværk? Eller vil du gerne være kultur-frivillig? Så mød op i Kulturcafeen og hør, om det er noget for dig.

Kulturelt Samråd Skive inviterer kulturaktører og kulturinteresserede til Kulturcafé mandag den 30. januar 2017 kl. 19-21 på Skive Bibliotek. Aftenens emner er samarbejde på tværs og oprettelse af et frivilligkorps indenfor kulturområdet.

På Kulturcafeen kan Skiveegnens kulturaktører mødes og inspirere hinanden. Der vil blive præsenteret forslag til aktiviteter, f.eks. er der planer om at lave en børnekulturweekend på Cirkusfabrikken, og  en kulturevent i forbindelse med Skive Festival.

Deltagerne har også mulighed for at bringe deres egne ideer i spil og måske finde samarbejdspartnere til deres projekter. Deltagerne har mulighed for at byde ind med forslag til udvalg og netværksgrupper. Herefter netværk, sparring og evt. nedsættelse af nye udvalg og arbejdsgrupper.

Har du lyst til at være frivillig?
Kulturlivet løftes i høj grad af frivillige kræfter. Kulturelt Samråd Skive vil gerne oprette et frivilligkorps indenfor kulturområdet. Der er ofte brug for frivillige til praktisk assistance f.eks. i forbindelse med afvikling af arrangementer. Foruden hjælp til det praktiske har samrådet et ønske om at samle et korps af frivillige, som kan hjælpe med at præsentere kommunens kulturliv for f.eks. ny-tilflyttere.

Helt konkret er der i det kommende forår brug for frivillige til afvikling af VM i middelalderkampsport på Spøttrup Borg den 25.-28. maj. I Kulturcafeen vil Sam Wullum give en kort beskrivelse af, hvad man som frivillig kan bidrage til i den anledning.

Garry Keyes, næstformand i Kulturelt Samråd Skive og en af initiativtagerne til samrådets frivilligkorps, har gode erfaringer med frivillige på Ørslev Kloster, hvor han er klosterforvalter.

”Her på klosteret er der ofte brug for ekstra hænder, når der er større arrangementer. Som kultur-frivillig bliver du en slags ambassadør for kulturlivet på Skiveegnen. Hvis du overvejer, om du måske har lyst til at være med i samrådets frivilligkorps, så mød op i Kulturcafeen og hør, om det er noget for dig!”, siger Garry Keyes.

Kulturelt Samråds arbejde
På Kulturcafeen får du en kort orientering om samrådets arbejde og planer. Formålet med samrådet er at fremme kulturlivet i kommunen, bl.a. ved at styrke netværk og samarbejde mellem aktørerne. Samrådet vil endvidere fungere som en dialog- og høringspartner i forhold til Kultur og Fritidsudvalget.

Det er planen, at samrådet vil invitere til Kulturcafe-møder med jævne mellemrum forskellige steder i kommunen.

”Alle med interesse for kulturen i Skive Kommune er meget velkomne til at møde op. Vi skal høre, hvad status er på Kulturelt Samråd Skives arbejde, vi skal debattere forskellige projekter, som Kulturelt Samråd Skive gerne vil sætte i søen og vi skal netværke med hinanden på kryds og tværs, uanset hvilken slags kultur, vi hver især synes er spændende”, siger Rikke Henriksen, bestyrelsesmedlem i Kulturelt Samråd Skive og en af initiativtagerne til Kulturcafeen.

Der bydes på kaffe og kage, øl og vand.

Mødet finder sted mandag den 30. januar kl. 19.00 på Skive Bibliotek. Ingen forhåndstilmelding. Alle er velkomne.

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Besøg: Skive Business Awards

Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk