Fuld åbning af skoler og dagtilbud fra på mandag

Uddannelse:

Alle børn i dagtilbud og i 0.-5. klasse på skolerne samt SFO’erne kan fra på mandag komme af sted, som de kunne, inden coronakrisen brød ud. Og det sker vel at mærke i fuld overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

De gode vaner er kørt ind. Der bliver vasket hænder, sprittet af og holdt afstand ved at opdele børnene i mindre grupper. Stemningen er god, forældrene bakker op, og personalet har ydet en meget stor indsats for at nå i mål med den fulde åbning allerede nu.

Sådan lyder begrundelsen for, at Skive Kommune fra på mandag igen er klar til den fulde genåbning af skoler og dagtilbud – bortset fra, at 6.-9. klasserne i almenundervisningen endnu ikke må møde ind. Fra den 15. april, hvor skoler og dagtilbud begyndte at åbne, kunne kommunen ikke fra dag ét levere den samme service som normalt i forhold til åbningstider. Det skyldtes forberedelserne til at tage imod børnene, så alle skoler og institutioner fuldt ud kunne leve op til Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Da der ikke er to enheder, der er ens, krævede det forskellige indsatser rundt omkring.

- Men vi er meget glade for, at vi allerede nu er klar til at tage imod børnene i samme tidsrum, som vi kunne, inden Dannmark blev lukket ned på grund af corona. Og det er takket være personalet og ledelsen ude på de enkelte institutioner. De har nærmest arbejdet i døgndrift. Først på at blive klar til den gradvise åbning og siden på at nå i mål med den fulde åbning, siger Jens Kvist, der er skole- og dagtilbudschef i Skive Kommune.

Nye vaner på en god måde
- Og jeg vil gerne understrege, at det ikke er et udtryk for, at der er nogen, der har taget for let på opgaven. Det handler om, at der hele vejen rundt har været en vilje til at få det til at lykkes inden for rammerne af retningslinjerne fra myndighederne. Her har forældrene også været rigtig gode til at bakke op. De har forberedt børnene, så de er trygge, når de møder op. Og vi har tilrettelagt hverdagen og prioriteret personale-ressourcerne, så det har kunnet lade sig gøre at indarbejde de nye vaner på en god måde. Det har også kunnet lade sig gøre, fordi vi har en ressourcebank, hvor medarbejdere fra andre fagområder har trådt til for at give en hånd med på skole- og dagtilbuds-området. Så vi har siden sidste uge oplevet, at det bare virker. Derfor er vi nu klar til den fulde åbning, siger han.

Desuden åbnede kommunen ekstraordinært for to tilbud med udvidet åbningstid fra og med den 22. april. Det er i Hedemarkens Vuggestue og Børnehave for børn i dagtilbud og Ådalskolens SFO for skolebørnene. Det ekstraordinære tilbud vil fortsat være åbent.

- Det er sikkert ikke så aktuelt lige nu, men situationen kan som bekendt ændre sig. Og så er vi klar til fortsat at kunne opfylde forældrenes pasningsbehov, siger Jens Kvist.

Retningslinjerne afgørende
Men Skive Kommune kan ikke love, at den fulde åbning er kommet for at blive under coronakrisen. Det afhænger af, hvordan situationen udvikler sig.

- Det kan ikke udelukkes, at antallet af smittetilfælde stiger i en grad, så der
ikke længere vil være de personalemæssige ressourcer til at opretholde den fulde åbning og samtidig leve op til Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Det sidste er helt afgørende. Vi holder os til hver en tid til retningslinjerne – også selv om det vil betyde, at vi igen kan blive nødt til at reducere åbningstiderne, siger Jens Kvist.

Et andet spørgsmål, der også har fyldt blandt forældrene, drejer sig om forældrebetalingen. Hvorvidt der skal være en reduceret betaling for perioden fra den 15.-24. april 2020 er endnu uafklaret, men forventes at blive politisk behandlet i den kommende tid.

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Besøg: Skive Business Awards

Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk