Forskningens Døgn i Skive

Uddannelse:

Sammen med Erhvervsakademi Dania i Skive, inviterer SET alle interesserede virksomheder og studerende til tre spændende foredrag med anerkendte forskere i forbindelse med Forskningens Døgn: ”3D print og dets betydning i fremtiden”, ”BIG DATA” og ”Entreprenørens mindset” Alle tre foredrag afholdes hos EA Dania tirsdag, den 24. april om eftermiddagen..

Forskningens døgn er en landsdækkende videnskabsfestival, der afholdes hvert år. Formålet er at hylde forskningens helt grundlæggende element af nysgerrighed, og at sætte fokus på hvordan forskning og innovation er med til at løse samfundets udfordringer.

-Hos SET har vi fra det første år bakket op om Forskningens Døgn i Skive – og selvfølgelig også i år, fortæller direktør Uffe Frovst, der uddyber: -Det er vigtigt for Skiveegnens virksomheder, at vi gør forskningen nærværende og netop i år rammer de to virksomhedsforedrag lige netop nogle af de temaer, som SET har fokus på i forbindelse med Industri 4.0, nemlig 3D print og BIG DATA, ligesom årets foredrag målrettet studerende, ”Entreprenørens mindset” rammer spot on SETs tanker om innovation og entrepreneurskab.

Uffe Frovst ser samtidig dagens fokus på forskning en vigtig brik hen imod etablering af ”Innovation Skive”, da de tre højaktuelle emner læner sig op af de tanker, der ligger bag huset.

Campuschef Cirsten Justesen, Erhvervsakademi Dania supplerer: -Vi har bevidst gået efter at få forskere til Skive, som ikke ”optræder” andre steder i Jylland i forbindelse med Forskningens Døgn, og vi er lykkedes med at få tre fantastisk spændende forskere til at komme til Skive.

Foredraget ”Entreprenørens mindset” afholdes kl. 14.20-15.30. Dette foredrag henvender sig primært til studerende, men alle der vil nyde godt af lektor og forfatter Michael René Kristiansson’s ekspertise indenfor emnet.

Ved det andet foredrag – kl. 15.30-16.30 - får deltagerne Per Østergaard Jacobsens bud på, hvad BIG DATA kan bruges til. Per Østergaard Jacobsen er direktør og ekstern lektor ved CBS i København og har beskæftiget sig intensivt med emnet.

Det tredje foredrag – kl. 16.30-17.30 - handler om 3D print og dets betydning i fremtiden. Findes der overhovedet fysisk arbejde i fremtiden? Foredraget holdes på engelsk af Thomas Hofstaetter, Mechanial engineer, stud PhD v/ DTU.

Cirsten Justesen gør opmærksom på, at foredragene primært er målrettet lokale virksomheder og studerende, men at alle interesserede naturligvis er velkomne. Det er gratis at deltage - og SET og EA Dania vil være vært ved en lille forfriskning.

Fakta:
Forskningens Døgn
Tirsdag, den 24. april 2018

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Besøg: Skive Business Awards

Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk