Fokus på børn og unge, der har det svært

Helle Trangbæk
Foto: Skive Kommune
Helle Trangbæk
Uddannelse:

Debatten om de ældste elever i folkeskolen har fyldt medierne i den senere tid. Og i aften kom meldingen så: De skal også møde ind mandag den 18. maj. Selv om mange glæder sig, er der også nogen, der under nedlukningen også har haft det svært. Dem har Skive Kommune hele vejen igennem haft fokus på.

Børnene i dagtilbud og på skolernes 0.-5. klassetrin har været i gang i et stykke tid nu og er glade for at komme af sted igen. Langt de fleste elever i 6.-10. klasse glæder sig også til, at de endelig får lov til at komme i skole igen mandag den 18. maj. Det sker efter, at statsminister Mette Frederiksen i aften på sit pressemøde meldte ud, at genåbningen af skolerne for de ældste klassetrin fra mandag den 18 maj bliver en realitet. Men nogle af skolernes ældste elever har haft det svært i den hverdag, der har været helt anderledes under nedlukningen, end den de kender. De har ikke logget på, når de har været indkaldt til online-undervisning. De har ikke lavet deres opgaver. De har ikke rigtigt været med.

Men de udsatte elever har Skive Kommune også haft fokus på, mens de ikke har kunnet møde op i skolerne.

- Det er en problematik, som vi har været meget opmærksomme på. For der er nogle børn og unge, der har haft og stadig har det svært og som også har fået det sværere i løbet af den tid, de ikke har været i skole. Derfor gør vi også alt, hvad vi kan for at hjælpe dem. Vi har heller ikke haft oplevelsen af at være handlingslammede, selv om vi ikke har kunnet gøre, som vi plejer. Heller ikke over for eleverne i 6.-10. klasse, der i lang tid har måttet undvære det fællesskab, de normalt er en del af, siger Helle Trangbæk, der er familiechef i Skive Kommune. Familieafdelingen har en bred kontaktflade med de familier, børn og unge, der har brug for hjælp.

Udvidet åbningstid
- Vi tilbyder blandt andet fysiske møder på terrassen hjemme hos børnene og de unge selv, socialrådgiverne taler rigtig meget i telefon med både dem og deres, skriver med dem og er også gode til at henvise dem både til kommunens egen PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) og de nationale hotlines, der har udvidet deres åbningstid her under krisen, siger hun.

- Desuden er det min opfattelse, at skolerne er rigtig gode til at være opsøgende i forhold til de elever, der har det svært. Lærerne gør et stort stykke arbejde for både at holde og opsøge kontakten til deres elever, som de ikke lige hører fra. Lærerne er virkelig insisterende i deres kontakt til eleverne, og de er klar med hjælp og vejledning til dem, der har brug for det. De tager heller ikke kun fat i dem én gang. De er virkelig opmærksomme på at holde hånden under dem hele tiden. Og i det omfang, de fra skolernes side mener, at der er brug for mere hjælp, end det en snak eller en ’walk and talk’ med en lærer kan give, kontakter de vores skole- og dagtilbudssocialrådgivere, som så kan hjælpe dem videre.

Henviser til hjælp
Det er også socialrådgivernes oplevelse, at coronakrisen har gjort hverdagen sværere for nogle af de børn og unge, der i forvejen havde det svært.

- Hvis en elev oplevede en begyndende ensomhedsproblematik, før corona-krisen lukkede landet ned, så kan den godt være blevet forstærket af den isolation, krisen har medført. Der er også mange, der er kede af, at deres konfirmation er udsat, at de ikke ved, om der kommer en fejring af sidste skoledag, som de kender, at de ikke får mulighed for at komme til eksamen og så videre. Der er også nogle, der er bekymrede for, om de kan komme på efterskole. Så der kan være mange elementer, der gør, at de bliver mere triste, siger Helle Trangbæk.

- Og det er særligt slemt for dem, der er udfordrede af angst. De kan være bekymrede for at vende tilbage til skolen på grund af risikoen for smitte. Det kan være med til at forstærke deres angst, som kan føre til skolevægring. De unge har særligt brug for hjælp, og det er vi meget opmærksomme på. Vores socialrådgivere har et tæt samarbejde med skolerne. Hvis der for eksempel er en elev, som en skole ikke kan komme i kontakt med, opsøger vores socialrådgivere dem og hjælper dem i gang. De er også dagligt på Aula for at se, om der er spørgsmål, de skal svare på. Så vi gør, hvad vi kan for at holde hånden under dem, der har brug for det. Og det vil vi naturligvis fortsætte med, selv om skolerne igen åbner mandag den 18. maj.

Tilbud i Skive Kommune til sårbare elever i 6.-10. klasse:

- SSP (samarbejde mellem skole, sociale myndigheder og politi) arbejder med opsøgende indsatser på gadeplan. De skaber en dialog med de unge og deler deres viden med de relevante parter og hjælper de unge videre i det omfang, de har brug for det.

- UU (Ungdommens Uddannelsesvejledning) har kontakt til de ældste elever i folkeskolen. Det er blandt andet dem, der i samarbejde med klasselærerne arbejder med uddannelsesparathedsvurderinger. I de tilfælde, hvor en elev ikke bliver erklæret uddannelsesparat, tager uu-vejlederen kontakt til dem og guider dem i forhold til at blive uddannelsesparate. Disse vejledere er også på banen under coronakrisen, fordi de i forvejen har kontakten til dem, der har brug for hjælp.

- Skole- og dagtilbudssocialrådgiverne arbejder tæt sammen med skoler og dagtilbud. De sparrer med lærere, holder terrassemøder med elever og deres forældre, tilbyder råd og vejledning via telefon og sms, og de henviser til nationale hotlines, som har udvidet deres åbningstid for rådgivning via chat og telefon under coronakrisen. Det gælder for eksempel Center for ADHD og BRUS (rådgivningscenter for børn og unge, der vokser op i familier med rusmiddel-problemer)

- PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) under Skole- og Dagtilbudsafdelingen i Skive Kommune har udvidet åbningstiden for telefonrådgivning for både børn, unge og forældre, så de kan kontaktes alle hverdage fra 8-15.

 

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Besøg: Skive Business Awards

Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk