Færre kvote 2-ansøgere til læreruddannelsen i Skive

Uddannelse:

Fredag den 15. marts kl. 12.00 var der deadline for at søge ind på en videregående uddannelse gennem kvote 2.

Ved ansøgningsfristens udløb havde læreruddannelsen på VIA University College i Skive modtaget 72 kvote 2-ansøgninger – et fald på 40 ansøgninger fra sidste års 112 ansøgninger.

Af de 72 ansøgninger havde 29 ansøgere læreruddannelsen i Skive som deres førsteprioritet. Ifølge Elsebeth Jensen, der er uddannelsesdekan for læreruddannelsen i VIA, er der flere naturlige årsager til tilbagegangen i antallet af kvote 2-ansøgninger.

”Vi befinder os i øjeblikket i en tid med højkonjunktur, hvor det er relativt nemt at få velbetalt arbejde, og det ved vi særligt påvirker professionsuddannelserne. Samtidig tror jeg, der er en række samfundsmæssige forhold, som peger ud over de enkelte uddannelser. Eksempelvis har arbejdsvilkårene for de store velfærdsprofessioner jo været meget til debat de seneste år, og det kan måske afholde nogen fra at søge,” siger hun.

”I Skive har vi haft et flot efteroptag i løbet af efteråret, så vi her til vinterstart netop har oprettet et helt nyt hold lærerstuderende. Det betyder, at en del af de ansøgere, som vi ellers ville have haft til kvote 2 i år, højst sandsynligt allerede er blevet optaget her i 2019,” forklarer hun.

VIA oplevede som den eneste professionshøjskole en fremgang i søgningen til læreruddannelsen sidste år, og generelt har søgningen til alle VIAs uddannelser været stigende de sidste ti år. Derfor er det forventeligt, at stigningen ikke bare fortsætter, forklarer Elsebeth Jensen.

Forventning om flere studerende
Størstedelen af VIAs lærerstuderende optages dog gennem kvote 1, som først har deadline den 5. juli. Derfor forventer Elsebeth Jensen også, at der nok skal blive godt fyldt op på de fleste læreruddannelser, når pladserne er fordelt til august.

”Vi har en forhåbning om, at vi indhenter en del af den manglende kvote 2-søgning, når vi når til kvote 1-ansøgningsfristen den 5. juli,” siger Elsebeth Jensen.

Der er ansøgningsfrist til de videregående uddannelser gennem kvote 1 den 5. juli. Derfor er det først til sommer, at VIA får overblik over årets samlede antal ansøgninger. Ansøgerne gennem både kvote 1 og 2 får besked fredag den 26. juli, om de er optaget på en ønsket videregående uddannelse eller ej.

Samlet ansøgningstal på læreruddannelsen
I alt: 941
1. prioritet: 436

Ansøgningstal i Skive
I alt: 72
1. prioritet: 29

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Besøg: Skive Business Awards

Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk