Erhvervsskolerne oplever nedgang

Uddannelse:

11 pct. færre unge er i år blevet optaget på en erhvervsuddannelse på grund af nye, strammere karakterkrav. ”Faldet er forventet, men nu er det ekstra afgørende, at virksomhederne tilbyder tilstrækkelige og gode praktikpladser, så flere finder en erhvervsuddannelse attraktiv”, siger Ejner K. Holst.

Reformen af erhvervsskolerne har betydet et fald i antallet af elever, der er blevet optaget på en erhvervsuddannelse efter sommerferien. Årsagen er, at eleverne nu mindst skal have karakteren 2,0 i fagene dansk og matematik for at blive optaget.

– Til gengæld må vi forvente, at de elever, der nu er kommet ind, har et solidt fagligt niveau, så de er motiverede, og at færre end tidligere derfor vil droppe ud af erhvervsuddannelserne, siger Ejner K. Holst.

Virksomhederne har stort ansvar for at skaffe gode pladser
– Vi løftede med reformen kvaliteten i erhvervsuddannelserne, og det var tiltrængt. Men jeg vil godt understrege, at min forventning til virksomhederne også er blevet højere. Der påhviler virksomhederne et kæmpe ansvar for at gøre deres praktikpladser så attraktive, at vi igen får flere unge til at søge erhvervsskolerne. Vi kommer til at mangel faglært arbejdskraft i fremtiden, så det er helt afgørende, at flere unge vælger en erhvervsuddannelse, siger Ejner K. Holst.

Sidste år blev 32.000 unge optaget på et grundforløb på en erhvervsuddannelse. Det tal er i år faldet til 28.400, hvilket svarer til et fald på 11 procent. Erhvervsskoler, der udbyder merkantile erhvervsuddannelser, har med 30 procent færre elever oplevet det største fald i år. De tekniske skoler har oplevet et fald på 7 procent.

Unge får en ekstra chance
Som noget nyt blev der med reformen af erhvervsskolerne indført optagelsesprøver for de elever, der ikke havde højt nok gennemsnit til at blive optaget umiddelbart. 4.300 elever blev indkaldt til optagelsesprøve, 2.800 deltog i en prøve og 1.700 – altså 60 procent bestod. Optagelsesprøven bestod i en test i dansk og matematik, en optagelsessamtale og en helhedsvurdering baseret på prøven og samtalen.

– Jeg er glad for, at vi med reformen fik indført en optagelsesprøve, der jo har vist sig at være en slags ventil for mange hundrede elever, der har fået en ekstra chance for at blive optaget.

– Desuden glæder det mig, at næsten 200 af dem, der ikke bestod optagelsesprøven, faktisk kom ind alligevel, fordi skolerne via en ekstra samtale vurderede, at de var egnede. Hermed viser vi de unge, at vi ikke opgiver dem, men tværtimod giver dem en ekstra chance for at vise, hvad de kan, siger Ejner K. Holst.

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Besøg: Skive Business Awards

Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk