Den gradvise åbning skudt i gang

Pedellen måler afstand mellem bordene
Foto: Skive Kommune
Pedellen måler afstand mellem bordene
Uddannelse:

På Ådalskolen i Skive Kommune har skoleleder Jakob Holten Olsen sammen med personalet gjort klar til at modtage de yngste elever her til morgen. Skolen har været delvist lukket ned i de seneste knap fem uger som et led i indsatsen mod spredning af covid-19. Både skolens almene tilbud fra 0.- 6. klasse og skolens specialafdeling – centerklasserne – har dog været åben for nødpasning.

- Jeg har glædet mig rigtig meget til at se elever og personale igen – også selv om det ikke er alle elever, som må komme tilbage i skolen. Godt nok har jeg jævnligt set eleverne og personalet under nedlukningen, når vi har afholdt morgensamlinger, personalemøder, bestyrelsesmøder online, men det er bestemt ikke det samme. Der er intet som at mærke den puls, der følger med, når skolen fyldes med børn og voksne, siger Jakob Holten Olsen.

Den gradvise genåbning betyder, at det kun er elever til og med 5. årgang, som mødte op her til morgen. Eleverne i 6. klasse skal fortsætte med at blive undervist online i første omgang frem til og med 10. maj.

- Vi skal dog alle forberede os på, at det bliver en anden hverdag, end den vi almindeligvis kender, vi kommer til at møde ind til, fastslår skolelederen.

Klar til onsdag
Sundhedsstyrelsen har udsendt en lang række retningslinjer, som skolelederen nu sammen med sit personale forbereder sig på at kunne leve op til. Ifølge retningslinjerne skal der være mere afstand mellem eleverne. Derfor er der blevet lagt et stort stykke arbejde i at få alle lokaler gjort klar til åbningen. Der har blandt andet været en del borde og stole, der har skullet flyttes.

- Vi kommer til at opholde os så meget som muligt udendørs i faste zoner, og der skal samtidig undervises på mindre hold. Så det er et større puslespil med elever og medarbejderes kommende dagligdag, der er blevet tilpasset af de nye teams omkring børnene. Det er nemlig vigtigt, at det er de samme børn og voksne, der er sammen hver dag. For eleverne vil der samtidig ske ændringer i antallet af de fag, som de bliver undervist i, og der bliver som noget nyt afholdt forskudte pauser. Men der er stadig mødepligt, og der vil også blive registreret fravær, siger Jakob Holten Olsen.

Han er også meget opmærksom på dialogen med forældrene. Han ser skolens kommunikation i den sammenhæng som en meget vigtig opgave.

Tryghed og trivsel afgørende
- Vi har sammen med forvaltningen arbejdet hårdt for at skabe de rammer, hvor børn, forældre og medarbejdere kan føle sig trygge. Børnenes tryghed og trivsel er helt afgørende for os, og det er vigtigt, at forældrene ved, at vi nøje følger myndighedernes retningslinjer. Vi har virkelig sat os ind i, hvordan vi her på skolen har kunnet omsætte retningslinjerne til virkelighed. Når personalet både kan se og opleve, at vi har gjort alt, som vi skal, vil den ro, det forhåbentligt giver, også smitte af på både elever og forældre, siger Jakob Holten Olsen.

Sundhedsstyrelsen stiller i retningslinjerne for den gradvise genåbning af skoler også krav til fokus på god håndhygiejne og ekstra rengøring. Det betyder, at Ådalskolen har opgradereret deres vanlige rengøringsaftaler. Børn og medarbejdere vil også blive instrueret i håndhygiejne, ligesom der skal være adgang til de nødvendige værnemidler.

Ådalskolen åbnede i morges for alle elever fra 0. til 5. klassetrin. Det samme gjorde dagplejere og langt de fleste dagtilbud og skoler i Skive Kommune. I løbet af de kommende dage og senest mandag kommer resten til at åbne for den nævnte gruppe af børn.

 

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Besøg: Skive Business Awards

Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk