Den åbne skole bliver diskuteret

Uddannelse:

250 ledere samlet til konference om fritids- og ungdoms-klubbernes samarbejde med den åbne skole

Den åbne skole, har givet anledning til i højregrad at sammentænke skole- og fritidslivet. Ungdomsringen har igangsat et stort forsøgs- og udviklingsprojekt, der skal sætte fokus på netop klubbernes gode samarbejde med skolen.

Mandag den 13. april er 250 ledere, og andre fagfolk fra fritidsområdet, samlet i Odense for at blive inspireret og for at deltage i udviklingen af samarbejdsformer.
Folkeskolereformen har skabt store forandringer for fritids- og ungdomsklubber. Det har givet grobund for frustration, men har også skabt grundlaget for et øget samarbejde mellem fritids- og ungdomsklubber og skoler.

Derfor har implementeringen af folkeskolereformen også fyldt rigtig meget for medlemmerne af Ungdomsringen, der er en forening for landets fritids- og ungdomsklubber, samt ungdomsskoler. ”Det er en omskiftelig tid lige nu, som har stor betydning for hverdagen ude i klubberne. Derfor har det også haft et naturligt stort fokus for os i Ungdomsringen, og er grunden til at vi har igangsat dette store projekt”, siger formand for Ungdomsringen, Simon Kollerup.

Forsøge- og udviklingsprojektet går under navnet ”Klubbernes gode samarbejde med skolerne”, med økonomisk støtte fra Undervisningsministeriet, og i samarbejde med BUPL, startede Ungdomsringen projektet sidste efterår. Ca. 300 klubber fra hele landet har bidraget til indsamlingen af ideer og erfaringer i forhold til samarbejde med skolerne. 50 klubber er blevet interviewet, og 20 klubber er blevet besøgt for, at se nærmer på deres projekter.

”Vi kan allerede nu se at det i høj grad handler om ledelse. Både en aktiv politisk ledelse, der udstikker de overordnede rammer, og handlekraftige skole- og klubledere, som har kompetencerne til at udvikle samarbejdsprojekterne. Derfor tror jeg at det er et område vi kommer til at beskæftige os endnu mere med i fremtiden”, siger udviklingskonsulent i Ungdomsringen Jesper Larsen, men henviser dog til at udviklingsprojektet langt fra er færdigt.

På konferencen blev ledere fra klubområdet introduceret til et foreløbigt inspirationskatalog, med eksempler på samarbejdsprojekter. Efter konferencen og hen over efteråret skal 20 klubber afprøve ideerne fra inspirationskataloget, eller igangsætte enge udviklingsprojekter. Det hele følges nøje, evalueres og dokumenteres i et nyt, og langt mere omfattende inspirationskatalog, som præsenteres på en konference i januar 2016. Herefter vil kataloget være tilgængeligt på Undervisningsministeriets hjemmeside.

”Tanken er, at kataloget skal give inspiration til måder at etablerer samarbejde på, og være en katalysator for, at samarbejdet mellem klubber og skoler kommer til at fungerer optimalt.”, afslutter Simon Kollerup.

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Besøg: Skive Business Awards

Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk