Coaching-tilbud til gymnasieelever i gang igen

Katrhine Søgaard
Foto: Skive Kommune
Katrhine Søgaard
Uddannelse:

I forbindelse med den gradvise genåbning af landet, har gymnasieeleverne på Skive Gymnasium og HF igen adgang til coaching-forløb, hvis de har brug for støtte. Vejleder Kathrine Søgaard fra Skive Kommunes sundhedsafdeling, der står for tilbuddet, kan mærke, at de unge er glade for at komme i gang med forløbene igen.

Det kan være en følelse af ensomhed, der er kommet til at fylde for meget. Eller der kan være knas med motivationen i forhold til overhovedet at fortsætte med at gå på gymnasiet, og hvor de ikke rigtig synes, at de kan komme videre. Følelsen af ikke at slå til. Eller noget helt andet, der gør, at gymnasieeleverne ikke rigtig ved, hvad de skal stille op med dem selv.

Men fælles for dem alle er, at det, de har det svært med, næsten aldrig handler om det faglige. Det handler om dem selv om deres liv. Derfor er vejleder Kathrine Søgaard fra Skive Kommunes sundhedsafdeling også glad for at komme i gang igen med de coaching-forløb, kommunen står for på Skive Gymnasium og HF. For nedlukningen i forbindelse med coronakrisen har været svær for nogle af de unge.

- Der er nogle af dem, jeg taler med, der har oplevet et savn af familie, venner og i det hele taget nærhed. Der er også nogen, der har haft svært ved at finde ud af hvordan man må være sammen og med hvem på grund de restriktioner, der har været og stadig er, siger hun.

- Og hvis de unge i forvejen har været ramt af ensomhed eller en eller anden form for modløshed, så har corona-krisen ikke gjort det lettere for dem. Så jeg oplever også, at de er meget glade for at komme hos mig igen, efter at vi har været nødt til at lukke for tilbuddet, da alle elever blev sendt hjem.

De gode løsninger
Egentlig blev tilbuddet om et coaching-forløb allerede startet op i januar i år. Det skete i et tæt samarbejde mellem Skive Gymnasium og HF og Skive Kommune. Eleverne kan ikke selv tage kontakt til Kathrine Søgaard, men henvises af deres studievejleder. Det sker, hvis studievejlederen vurderer, at eleven er udfordret på andre måder end de mere faglige, som studievejledningen primært håndterer.

- Det kan være en følelse af ensomhed, der er kommet til at fylde for meget. Eller der kan være knas med motivationen i forhold til overhovedet at fortsætte med at gå på gymnasiet, og hvor de ikke rigtig synes, at de kan komme videre. Men det er mange forskelligartede problematikker, jeg møder. Og uanset hvad de kommer med, så er der virkelig tale om unge, der gerne vil både sig selv og andre det godt. Men de stiller ofte meget store krav til sig selv. Så alene det, at de får muligheden for at sige højt, at der er noget, der er svært, kan være med til at få hul på det, der presser dem. Derfra hjælper jeg dem jo til at finde de gode løsninger. Det er det, der sker hos mig, siger hun.

Når en gymnasieelev kommer ind til Kathrine Søgaard, er udgangspunktet, at de har tre-fem gange sammen. Og det foregår altid i et lokale på gymnasiet. Det gør det lettere at bruge tilbuddet. Der er ingen transport-tid, og der er ingen bekymringer for, om de vil kunne nå tilbage til næste engelsktime, hvis de nu skulle have været ude i byen. De får heller ikke fravær for at søge hjælp hos Kathrine Søgaard.

Finder selv svar
Når de møder op hos hende, så bliver de ikke sendt ud af døren med en fastlagt handleplan. Det er ikke hendes opgave at komme med løsninger til dem. Hun stiller spørgsmål, så de unge selv finder frem til de svar, der giver mening for dem.
- Det kan for eksempel være, at en ung er ved at blive stresset, fordi fritidsjobbet fylder for meget oven i lektierne. Så taler vi om deres vigtigste behov: Er det tid til at være sammen med vennerne? Er det dét at have mange penge? Og så kommer den unge måske selv frem til, at det er jobbet, der skal vælges fra eller ikke fylde nær så meget. Det kan også være, at dét at få et fritidsjob er løsningen. Så det er meget individuelt, hvad der fylder hos dem. Men vi laver altid konkrete aftaler om det næste skridt, de skal tage. Så bliver det overskueligt for dem. Det kan for eksempel være at sige jobbet op inden en bestemt dato. Det giver dem en tryghed at vide, præcis hvad de skal. Og derfra begynder de ofte at finde overskuddet og et større selvværd igen. De opdager, at det er dem selv, der skaber de gode forandringer, siger hun.

- Men der er en del unge, der har meget travlt. Eller synes, de skal have meget travlt. Så det er et tema, der går igen i mine samtaler med dem. Jeg kan også tydeligt mærke, at coronakrisen faktisk hos nogle har haft en positiv effekt, fordi der er kommet mere ro på deres liv. De har været derhjemme, har haft mere tid med deres forældre, der måske også har været mere nede i gear. Det har i hvert fald givet nogle familier mere ro og en højere grad af nærvær.

Kathrine Søgaard har 10 timer til rådighed på Skive Gymnasium og HF om ugen. Ellers varetager hun andre rådgivningsfunktioner i Gruppe- og dagtilbudsafdelingen i Skive Kommune. Tilbuddet har fungeret på forsøgsbasis, men i forbindelse med en kommende evaluering vil der blive taget stilling til, om det skal gøres permanent.

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Besøg: Skive Business Awards

Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk