Årets dimittender får atter en gave af Skive Kommune

Uddannelse:

Frihed, godt humør og lettelse er blot nogle af de ting, den danske sommer plejer at byde på for unge dimittender. Men i år er intet, som det plejer. Covid-19 laver benspænd for os alle, og særligt årets di-mittender rammes i den kommende tid, hvor dimissionerne, studen-terkørslerne og de mange studentergilder med al sandsynlighed kommer til at tage andre former end de vante.

Skive Kommune begyndte sidste år en ny tradition, hvor de lykønskede di-mittenderne på de lokale ungdomsuddannelser med en gave. Dimissionsga-ven blev taget godt imod af de unge, og traditionen med at give egnens di-mittender en gave, skal Covid-19 ikke forhindre, fastslår bosætningskonsu-lent i Skive Kommune, Helle Dalsgaard Pedersen.

- Det er vigtigt for os, at vi får sendt de unge videre på deres vej med nogle gode minder fra egnen og med en oplevelse af, at vi som kommune rigtig gerne vil dem og kærer os om dem. Dimissionsgaven er naturligvis bare en lille brik i de unges oplevelse af egnen, men gaven er også en invitation og en opfordring til de unge om at bevare en relation til deres hjemegn.

For eksempel modtager årets dimittender sammen med plakaten en invitati-on til at være med i Klub 78xx – et netværk for unge fra egnen, som er flyt-tet udenbys. Klub 78xx blev ved udgangen af 2019 etableret for at støtte op om og samle fraflyttede unge og for løbende at opbygge de unges kendskab til egnens leve- og karrieremuligheder gennem forskellige aktiviteter.

Nyt samarbejde: Unge giver til de unge
Sidste år bestod dimissionsgaven af plakaten, ’Du ved, du er fra SKIVEegnen, når…’. I år består dimissionsgaven atter af en plakat, og at det er en plakat, er der en særlig grund til.

- Vi ved, at mange af de unge traditionelt rejser væk fra egnen for at videre-uddanne sig eller få nye oplevelser. Mange flytter derfor også for første gang hjemmefra, og så er det rart at have lidt at hænge op på de bare vægge. Og hvis det får de unge til at mindes deres hjemegn, når de i ny og næ kaster et blik på plakaten, er det helt sikkert en ekstra bonus.

I år er det ikke Skive Kommune selv, der udvikler dimissionsplakaten. De har nemlig indgået et samarbejde med Krabbesholm Højskole, hvor ti af højskoleeleverne fra linjen grafisk design hver især giver deres bud på, hvordan di-missionsplakaten skal se ud.

- Jeg er meget begejstret for samarbejdet, og jeg er især vild med tanken om, at de unge højskoleelever på en måde giver noget til egnens unge, ligesom højskoleeleverne gennem opgaven sandsynligvis også er blevet lidt mere opmærksomme på egnens særkender og herligheder, siger Helle Dalsgaard Pedersen.

Højskoleelverne har haft let ved at leve sig ind i opgaven, da mange af dem selv er unge og inden for de seneste år også selv er dimitteret fra en ungdomsuddannelse. Krabbesholm Højskole har haft glæde af samarbejdet og håber på en gentagelse i 2021.

- Vi var fra starten glade for at få den opgave, det har været at skabe plakaten til årets dimittender. Vi stillede opgaven tidligt på semesteret, hvor eleverne endnu ikke havde været her så længe. Vi greb opgaven an, så den gav eleverne mulighed for at øve sig i at tegne på computeren. Det er noget, nye
elever skal øve sig i, og det egnede opgaven sig perfekt til. Og så var den også en anledning til at vores elever, der jo kommer fra alle mulige steder i Danmark og i verden, kunne tilegne sig ny viden om den egn, de var kommet til. Vi kunne fra Krabbesholm Højskoles side godt tænke os at gøre det igen,
siger Charlotte Jensen, faglærer på Krabbesholm Højskole.

Virtuelt dommerpanel og votering
De ti højskoleelever får den 25. maj mulighed for at pitche deres plakat foran et dommerpanel bestående af bl.a. borgmester, faglærere og unge fra de lokale ungdomsuddannelser. Efterfølgende voterer og afgør dommerpanelet, hvilken plakat der bliver årets dimissionsplakat.

- Jeg kan allerede nu løfte sløret for, at det bliver en svær beslutning at afgøre hvilken plakat, der skal løbe med titlen som dimissionsplakaten anno 2020. Højskoleeleverne er virkelig dygtige, og jeg har selv mange favoritter, siger Helle Dalsgaard Pedersen.

Coronasituationen tillader ikke, at arrangementet afholdes fysisk, som der var planen. I stedet bliver de digitale medier taget i brug.

- Det bliver selvfølgelig lidt noget andet, men jeg er overbevist om, at det nok skal blive godt. Dét, jeg dog er lidt ærgerlig over, er, at vi ikke får mulighed for at udstille plakaterne på biblioteket umiddelbart efter arrangementet, som det ellers var planlagt. Den fysiske udstilling må vente, og indtil da vil plakaterne blive udstillet på skive.dk/dimissionsplakat

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Besøg: Skive Business Awards

Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk