Test af allergi- og miljømærkede vådservietter på det danske marked afsluttet

Sundhed og velvære:

Alle vådservietter på markedet, der er mærket med Svanen og/eller Den Blå Krans, er nu testet for konserveringsmidlet MI. Og alle vådservietter med MI er krævet trukket tilbage for at sikre, at danske forbrugere trygt kan vælge vådservietter mærket med Svanen og/eller Den Blå Krans.

Miljømærkning Danmark og Astma-Allergi Danmark har netop afsluttet en analyse af alle allergi- og miljømærkede vådservietter på det danske marked. Alle produkterne er blevet testet for det allergifremkaldende konserveringsmiddel MI. Analysen blev igangsat efter fund af MI i en række mærker af vådservietter i slutningen af marts.

Miljømærkning Danmark og Astma-Allergi Danmark har krævet alle vådservietter med MI trukket tilbage fra markedet, idet hverken Den Blå Krans eller Svanemærket tillader MI.

Der er ikke fundet MI i mængder, der overskrider den grænseværdi, som loven tillader i vådservietter, der ikke er mærket med Svanen og/eller Den Blå Krans. I analyserne er der fundet MI i 21 forskellige vådservietter.

Mange af de vådservietter, der blev fundet MI i, er produceret på den samme fabrik i Kina. Der har derfor været dialog med fabrikken for at finde ud af, hvordan problemet med MI kunne opstå – og for at sikre, at problemet er løst. Derudover har Miljømærkning Danmark også været på kontrolbesøg på fabrikken.

Alt tyder på, at problemet er opstået, fordi fabrikken har produceret både MI-holdige og ikke-MI-holdige produkter på samme produktionslinje. Det er der nu rettet op på med nye maskiner, hvorpå der kun vil blive produceret produkter uden MI. Miljømærkning Danmark og Astma-Allergi Danmark har foretaget en række grundige tests, som viser, at de vådservietter, der er produceret på de nye maskiner, ikke indeholder MI.

Fire af de vådservietter, der er fundet MI i, stammer fra andre fabrikker end den kinesiske. Produktionen af to af disse mærker var allerede ophørt, da sagen kom op.
I de sidste to tilfælde er der tale om meget små fund af MI i vådservietter fra europæiske producenter. Miljømærkning Danmark og Astma-Allergi Danmark har bedt de to licenshavere om at redegøre for årsag og nødvendige foranstaltninger for at sikre, at der ikke fremadrettet vil være MI i vådservietterne.

Skærpet kontrol

Miljømærkning Danmark og Astma-Allergi Danmark vil i en periode kræve analyser af hver eneste produktionsserie (batch) for at sikre, at de fabrikker, der har haft problemer med MI, udelukkende leverer vådservietter uden MI til det danske marked.

Derudover vil der løbende være øget fokus på vådservietter i form af flere stikprøvekontroller med analyse af produkterne.

Listen over de vådservietter, der er fundet MI i, kan ses på http://ecolabel.dk/da/aktuelt/temaer/mi-og-vaadservietter og http://www.astma-allergi.dk/mi-vaadservietter.
 

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Besøg: Skive Business Awards

Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk