Skives borgmester fraråder flytning af lægehelikopter

Sundhed og velvære:

Det er dyrt og koster responstid for borgerne i Skive Kommune, hvis akutlæge-helikopteren, der i dag har base i Skive, flyttes til Herning Kommune. Det påpeger Peder Christian Kirkegaard, borgmester i Skive Kommune.

Danske Regioner anbefaler Sundhedsministeriet, at den akutlæge-helikopter, der i dag har base i Skive, flyttes til Herning Kommune i forbindelse med indsættelsen af et ekstra helikopterberedskab i det nordlige Danmark.

Borgmester Peder Christian Kirkegaard er uforstående overfor den anbefaling, og han vil nu sende et brev til Sundhedsminister Ellen Trane Nørby, hvori han gør opmærksom på en række problemstillinger, som en eventuel flytning vil forårsage.

- Det undrer mig, at man nu vil flytte den velfungerende base fra Skive, som der blev investeret mange ressourcer i at planlægge, og som har kostet mange penge på at etablere i 2014. Desuden har vi indgået en lejeaftale mellem Regionen og Skive Kommune, som i givet fald skal ophæves. Det estimeres at koste 15 mio. kroner at flytte baserne fra henholdsvis Skive og Billund - et beløb, der skal findes inden for akuthelikopterens eksisterende budget. Det forekommer mig ikke at være en god økonomisk beslutning, siger Peder Christian Kirkegaard.

Længere responstid
Borgmesteren beklager desuden, at en flytning vil få konsekvenser for borgerne i Skive Kommune. I dag har akuthelikopteren i Skive en responstid på 15 min., hvis den skal ud til en borger i kommunen. Fremover vil Skive Kommune blive betjent af to helikoptere, der vil forøge den gennemsnitlige responstid i kommunen til 20 min. Det forudsætter dog, at begge helikoptere er ledige på det tidspunkt, hvor de skal sendes til en borger i kommunen. Hvis det blot er den ene helikopter, der er ledig, kan responstid være op til 25 min. Der er tale om en stigning på 66 pct.

- Det vil være en kraftig forringelse af beredskabet på Skiveegnen, og det kan vi naturligvis ikke være tilfredse med. Derimod vil der fortsat være et stærkt beredskab i Vestjylland, Syddanmark og på Fyn, hvis baserne bibeholdes i Skive og Billund. Jeg ser ingen grund til at flytte den velfungerende base fra Skive, siger Peder Christian Kirkegaard.

FAKTA
Responstid fra Herning til det sydlige Salling og Nordfjends bliver på 20 min, mens den til Nordsalling bliver på 25 min. Responstiden fra Jammerbugt til Nordsalling bliver på 20 min., mens den bliver på 25 min. til det sydlige Salling og Nordfjends.

Danske Regioner anviser ikke i anbefalingerne til sundhedsministeren, hvad der konkret skal spares på for at finde finansiering til at flytte helikopteren fra bl.a. Skive.

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Besøg: Skive Business Awards

Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk