Skive Kommune er med i ny indsats for at hjælpe unge

Sundhed og velvære:

Skive Kommune er blevet valgt som en af ti pilotkommuner, der skal afprøve nyt kursus til unge mellem 15 og 25 år.

Næsten 40 % af de danske kommuner ønsker aktivt at bidrage til udvikling af en indsats, der kan hjælpe unge med psykiske problemer. Det viser antallet af kommuner, der har ansøgt om at deltage i afprøvning af en særlig indsats målrettet 15-25 årige med symptomer på angst og depression.

Af hele 38 kommuner, som har ansøgt, er Skive Kommune blandt de ti kommuner, som er udvalgt til at være med i pilotfasen af projektet. Skive Kommune skal dermed være med til at udvikle og afprøve Komiteen for Sundhedsoplysnings nye indsats ”LÆR AT TACKLE angst og depression for unge”.

Antallet af unge med mentale sundhedsproblemer stiger
Indsatsen er udviklet på baggrund af, at danske unge har det mentalt dårligt, og at psykiske lidelser som angst og depression i denne aldersgruppe er stigende. Angst og depression kan blandt andet medføre, at de unge har svært ved at komme i gang med – og gennemføre – en uddannelse. Dette har både konsekvenser for deres eget liv og for samfundet. Målet med kurset er at styrke de unges mentale helbred, reducere deres symptomer og understøtte deres motivation for at begynde på en uddannelse eller et arbejde.

Projektet gennemføres i perioden 2017-2019 med støtte fra Den A. P. Møllerske Støttefond og udbydes til alle kommuner fra 2019. Evaluering varetages af Statens Institut for Folkesundhed.

I nogle kommuner eksisterer der allerede "LÆR AT TACKLE"-kurser til borgere med kronisk sygdom, kroniske smerter og til pårørende. Kurset om depression og angst eksisterer allerede til de voksne, og det er med baggrund i gode erfaringer med dette kursus, at det nu er blevet udviklet specielt til de unge.

Skive Kommune har søgt om at blive pilotkommune som et led i kommunens fokus på ungeindsatsen, da flere af de unge på offentlig forsørgelse i Skive Kommune har personlige eller sociale udfordringer. Mange af de unge på offentlig forsørgelse har psykiske udfordringer, og nogle er i psykiatrisk behandling.

Skive Kommune skal rekruttere tre instruktører til projektet. De skal selv have erfaring med angst og/eller depression og en af dem skal være mellem 20 og 30 år. De tre instruktører og koordinatoren i projektet deltager i kurset ”LÆR AT TACKLE angst og depression”, og derefter skal de undervise den gruppe af unge, som udvælges til at deltage i gruppen.

Der vil i løbet af 2017 blive afholdt et kursus for 12-14 unge. Efter kurset er afholdt, laves en forskningsevaluering, der blandt andet undersøger indsatsens betydning for de unges tilknytning til arbejdsmarked eller uddannelse.

I Skive Kommune er projektet tværgående på tværs af sundhedsområdet, arbejdsmarkedsområdet og ungeområdet.

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Besøg: Skive Business Awards

Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk