Sjov motion i KCL

Foto: KulturCenter Limfjord
Sundhed og velvære:

Med baggrund i den seneste folkesundheds undersøgelse ’Hvordan har du det?’, som de danske regioner udførte i 2017, er der grund til stor bekymring for den danske folkesundhed og dermed også for sundhedsudgifterne generelt i samfundet.

Undersøgelsen viste desværre også, at andelen af svært overvægtige i Skive kommune er steget fra 16 til 21%. Samtidig fremgår det også af undersøgelsen, at 52% af borgerne i kommunen ikke dyrker idræt eller anden form for motion i fritiden, og det er som bekendt én af synderne i forhold til den problematiske overvægt.

Bevæg dig for livet
Skive kommune er i forlængelse af den omtalte undersøgelse blevet visionskommune i Danmarks store idrætssatsning ’Bevæg dig for livet’, og derfor ønsker kommunen at gøre en ekstra indsats for at få flere idræts- og motionsaktive i kommunen, og dermed modvirke den dystre tendens.

-Det er et godt initiativ Skive kommune har sat i gang, og det vil vi rigtig gerne bidrage aktivt til, forklarer KCL’s direktør Bent Mølgaard. Vi er jo i forvejen et hus, der summer af idræt og motion, så med dette nye initiativ håber vi at kunne få endnu flere borgere i gang med at være aktive.

Sjov Motion starter op 14. januar
-Vi vil gerne skabe en helt anden type aktivitet, som henvender sig til et andet segment, end den målgruppe, som den traditionelle idræt får fat på. Det er primært borgere, der ikke normalt går i motionscenter eller opsøger de traditionelle idrætstilbud i foreningerne, fortæller afdelingsleder i KCL, Kim Kjer. Vi ønsker at skabe aktiviteter, der lige så meget sætter fokus på det sociale aspekt, og hvor samværet med andre omkring en let form for fysisk aktivitet, eller leg om man vil, bidrager til at skabe en bedre livskvalitet og på sigt styrke folkesundheden, og dermed spare samfundet for enorme ressourcer, forklarer Kim Kjer.

Ny træningssal
-Vi har blandt andet med baggrund i ’Sjov Motion’ igangsat en større renovering af håndbold-klubbens tidligere klublokale, så det fremover vil kunne anvendes til alternative aktiviteter, som vi forventer bliver en del af ’Sjov Motion’. I første omgang tilbyder vi ’Sjov Motion’ som et tilbud sidst på formiddagene. På den måde vil vi også kunne benytte en af vore tre haller, såfremt der bliver behov for yderligere plads, forklarer Bent Mølgaard.

-Det er hensigten i første omgang at skabe grundlag for to ugentlige motionsformiddage mandag og onsdag, hvor motion, samvær og livskvalitet sættes i højsædet, og hvor fysiske eller psykiske handicaps ikke er nogen hindring. Med andre ord; her kan alle være med uanset alder, køn og baggrund, lyder det fra afdelingsleder Kim Kjer, som har ansvaret for det nye tiltag.

KCL oplyser, at deltagerne ikke nødvendigvis behøver at klæde om eller gå i bad, men at det helt er op til deltagerne selv. Der vil efterfølgende tillige være mulighed for en tur i badeland f.eks. i det store varmtvandsbassin, såfremt nogle af deltagerne har lyst til det.

’Sjov Motion’ starter op mandag 14. januar klokken 10 og interesserede skal blot henvende sig i receptionen ved badeland. Prisen pr. gang er 30 kroner inklusive kaffe og hygge efter træningen.

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Besøg: Skive Business Awards

Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk