Pårørende til en person med psykisk sygdom

Sundhed og velvære:

Er du pårørende til en person, som har en psykisk sygdom? Der starter igen nye gruppeforløb for pårørende til personer med psykisk sygdom.

Hvem kan deltage
For borgere i Skive Kommune tilbydes et gruppeforløb for pårørende til personer med psykiske  idelser eller psykisk sårbarhed. En pårørende kan være et familiemedlem—men også fx en nær  en, nabo eller bekendt.

Gruppen vil bestå af 6-12 pårørende.

Formål
Det at være pårørende til en person, som er psykisk sårbar, kan for nogle være meget svært. Man kan føle sig magtesløs, have svært ved at vide hvordan man skal håndtere den psykisk sårbare, og man kan føle skyld og skam.

Forløbet vil give mulighed for, i et fortroligt rum, at møde andre i samme situation - at erfaringsudveksle, videns-dele og søge råd og vejledning omkring det at være pårørende til en person med psykisk sårbarhed.

Hvad vil der foregå
Der vil være oplæg til fælles refleksion og dialog. Vi vil blandt andet komme omkring følgende:

• Det at komme sig over en psykisk lidelse
• Hvordan man som pårørende passer på sig selv
• Oplæg af pårørende fra ”En af os”

Gruppelederne på forløbet er Vinni Jensen og Lasse Albæk Hansen, som begge arbejder inden for psykiatrien.

Tid og sted
Gruppen mødes i alt 6 gange med cirka tre ugers mellemrum. Vi mødes i:

Huset
Frederiksdal Allé 23
”Værkstedet”
7800 Skive

Tirsdage i tidsrummet kl. 17.00 - 19.00

Datoerne er:
22. oktober ’19
12. november ’19
3. december ’19
7. januar ’20
28. januar ’20
18. februar ’20

Tilmelding sker ved kontakt til én af gruppens vejledere (først-til-mølle.)

Der er tavshedspligt omkring, hvad der foregår i gruppen.

Kontaktpersoner
For yderligere information samt tilmelding kontakt venligst gruppens vejledere: 

Vinni Jensen, Huset
Tlf. 3052 1838, mail: vaje@skivekommune.dk

Lasse Albæk Hansen, Huset:
Tlf.6181 5220 , mail: lasa@skivekommune

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Besøg: Skive Business Awards

Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk