Nyt stresshåndteringsforløb batter!

Sundhed og velvære:

Resultaterne af det første hold, der har gennemført stresshåndteringsforløb i Sundhedscenter Skive, peger på, at indsatsen i forhold til at forebygge kronisk stress og depression gør en forskel.

Resultaterne af det første forløb
Alle deltagere har fået reduceret deres stressniveau igennem forløbet. Stressscoren er gennemsnitligt faldet 49 %, hvilket er næsten en halvering. 83 % af deltagerne har ved afslutning af forløbet et stressniveau, der indikerer, at risikoen for en langtidssygemelding er nedsat markant.

Ved forløbets afslutning har alle deltagere tilkendegivet, at de er blevet bedre til at sige fra, de er blevet bedre til at mærke deres symptomer, og de er blevet bedre til at prioritere sig selv. Grundlæggende har de styrket troen på, at de selv kan håndtere deres liv fremadrettet, hvilket er vigtigt for at komme sig over en stresset periode.

”Jeg har fået forståelse for, at det er helt normalt at føle sig stresset. At det er en tilstand, som vi kan handle på. Jeg har f.eks. haft glæde af at få redskaber til at sige fra, og jeg har erkendt, at der ikke sker noget negativt ved det. Vi er blevet undervist i, hvad der sker med os, når vi belaster vores kroppe, og hvilke ting vi oplever i vores tanker, når vi er fyldte og ikke kan reagere, som vi ellers normalt ville gøre. Jeg har lært dele om mig selv, som jeg ikke før vidste. Ting, som jeg kan bruge fremadrettet”, fortæller en af deltagerne efter at have gennemført forløbet.

Forebyggelse af stress er vigtig – også i Skive
Ifølge sundhedsprofilen fra 2017 har en tredjedel af den voksne befolkning i Skive Kommune et højt stressniveau. Dette er en markant stigning fra 2010, hvor stressniveauet ifølge ”Hvordan har du det” undersøgelsen er 28 %.

Stress er en tilstand, der kan gøres noget ved, hvilket er afsættet for stresshåndteringsforløbet. Forløbet foregår i dagstid, da det ikke vil give mening, at en stresset borger skal putte endnu en ting ind i en i forvejen presset kalender.

”Vi vil i forløbet gerne sende et signal om, at stress er en alvorlig sag, som det er vigtigt at prioritere. Håbet er, at arbejdsgiverne vil støtte op, så en stresset periode ikke bliver til en langvarig sygemelding. Stress er et fælles ansvar mellem den enkelte, arbejdspladsen og samfundet”, fortæller projektleder Marianne Thomsen.

Nationalt fokus på stress
Som reaktion på den nationale sundhedsprofil har regeringen nedsat et stresspanel, der skal komme med løsninger på, hvordan stress bliver et mindre problem i samfundet. 

Stress er et væsentligt sundhedsmæssigt problem med store personlige og samfundsmæssige omkostninger. Ifølge stressforeningen koster stress Danmark 14 mia. kroner om året til primært sygefravær og udgifter til sundhedsvæsenet. Ubehandlet stress udløser over halvdelen af alle depressioner og angstlidelser.

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Besøg: Skive Business Awards

Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk