Nyt klinikfællesskab i Skive Sundhedshus til gavn for borgerne

Sundhed og velvære:

For nylig flyttede Skive Kommunes nye akutteam og den kommunale sygeplejeklinik i sundhedshuset ind i lokaler ved Akutklinikken, hermed huser Skive Sundhedshus et unikt naboskab til gavn for borgerne.

Dermed er de nære tilbud til akut syge i Skive Kommune nu samlet under samme tag, og naboskabet giver et unikt fællesskab om at løse opgaver og dele viden til gavn for borgerne.

Det nye fællesskab markerer Skive Kommune og Regionshospitalet Skive sammen med den lokale vagtlægeordning.
Det sker ved en reception torsdag den 22. juni kl. 15.00 i Skive Sundhedshus ved receptionen – indgang til receptionen/Akutklinikken ligger nær parkering P4 og P6.

Ved receptionen deltager bl.a. repræsentanter fra Skive Kommunes nye akutteam, Regionshospitalet Skives akutklinik, den kommunale sygeplejeklinik i sundhedshuset og vagtlægeordningen på hospitalet. Herudover deltager formand for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget i Skive Kommune Peder Christensen samt repræsentant fra regionsrådet i Region Midtjylland.

Det nye klinikfællesskab i Skive Sundhedshus

Chef for Pleje og Visitation i Skive Kommune og hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen fra Hospitalsenhed Midt siger bl.a.:

- Det bedste tilbud for borgerne er ofte at få hjælpen i nærmiljøet og dermed undgå lange transporter og indlæggelse. Med klinikfællesskabet samler vi kræfterne i det nære sundhedsvæsen - til gavn for borgerne. Samtidig opruster vi i kommunen vores indsats med et helt nyt akutteam, som skal arbejde tæt sammen med hospitalet og de praktiserende læger. Det betyder, at vi hurtigt kan tage over, når borgeren har været på hospitalet eller hos lægevagten. Og med en fælles daglig base i klinikfælleskabet bliver samarbejdet mere smidigt og effektivt, siger Elsebeth Hummelgaard, chef for Pleje og Visitation i Skive Kommune.

- Det er helt specielt, at vi som hospital med en akutklinik kan bo dør om dør med både vagtlægen, kommunens akutteam og ydermere en kommunal sygeplejeklinik. Det er de tre sektorer - kommune, hospital og praktiserende læge, der samarbejder om at give borgerne det rette sundhedstilbud. Jeg er sikker på, at mange flere akut syge patienter kommer til at mærke, at vi sammen kan gøre nogle ting lettere for dem og deres pårørende, siger hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen.

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Besøg: Skive Business Awards

Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk