Ny teknologi giver ældre og demente livsglæde og tryghed

Foto: Cortex Consult A/S / Parenti IVS
Sundhed og velvære:

Teknologi i øjenhøjde skal øge livskvaliteten og give tryghed hos ældre og demente. Cortex Consult og Parenti IVS er gået sammen om at udvikle teknologi, der skaber glæde i hverdagen og kommunikation i øjenhøjde.

It er sjældent noget vi forbinder med ældre mennesker eller mennesker med demens. Og taler man endelig om ældre og teknologi, så smager det ofte af noget med maskiniseret behandling eller overvågning.

"Men sådan behøver det ikke være, for teknologi til ældre eller mennesker med demens kan sagtens handle om tryghed, samvær og kommunikation", siger Jan Friis, salgs- og marketingdirektør i IT-virksomheden Cortex Consult, der sammen med iværksættervirksomheden Parenti IVS netop har præsenteret deres første fælles projekt: Parenti Omsorgsskærm, en trykfølsom computerskærm, der fungerer som en kombination af en postkasse, kalender, ur og diasshow for ældre og demente.

Værktøjet til værdig alderdom
Antallet af mennesker med demens og alzheimer stiger. I dag lever ca. 90.000 danskere med en demenssygdom og antallet stiger med ca. 15.000 årligt. Cortex Consult og Parenti IVS har udviklet Parenti Omsorgsskærm i samarbejde med ældre og mennesker med demens eller hjerneskade, som nu får mulighed for at kommunikere med omverdenen på deres præmisser.

Udviklet med mennesket i centrum
Kerstin Ahlmér, grundlægger af iværksættervirksomheden Parenti IVS, fik ideen da hendes ven blev diagnosticeret med alzheimers, blot 67 år gammel, og da hendes mor også fik sværere ved at klare sig selv, begyndte hun forgæves at søge efter produkter og hjælpemidler til at gøre deres liv nemmere.

"Jeg brænder for at mennesker med særlige behov skal få den hjælp, de har brug for. Især når de ikke selv har mulighed for at fortælle om deres behov og finde et hjælpemiddel", siger Kerstin Ahlmér.

Udvikling, test og afprøvning af Parenti Omsorgsskærmen er herefter sket løbende og er nu i produktion. Parenti Omsorgsskærmen havde verdenspremiere ved de danske Demenskoordinatorers årskongres på Nyborgstrand i september måned 2015.

Kommunikation i øjenhøjde - alt klares med én knap Parenti Omsorgsskærm er en stor 20" trykfølsom computerskærm, der hænger på væggen og fungerer som en kombination af en postkasse, kalender, ur og diasshow. Og alt klares med én knap.

Pårørende, plejepersonale, frisøren eller lægen kan via e-mail eller sms sende beskeder og billeder til skærmen. Når beskeden modtages, kommer en behagelig lyd, og der vises et brevikon som blinker på skærmen. Når brugeren trykker på det store blinkende brevikon, åbnes beskeden, og samtidig sendes en kvittering retur, så afsenderen ved at beskeden er set.

Med omsorgsskærmen får den ældre et bedre overblik over sin dag, kontakt med omverdenen og glæde i hverdagen. Det sker, uden at de behøver sætte sig ind i kompliceret teknik. Parenti Omsorgsskærm er netop designet til mennesker, som ikke bruger computer eller smartphone.

Kalender-ur og Diasshow
Udover at være en postkasse har skærmen også en kalender- og urfunktion, som vises konstant, og hermed hjælper den ældre eller demente med at holde styr på dato og tid, som erfaringer viser, at de har stor glæde af.

Når der ikke modtages beskeder, vises et diasshow fra enten sendte beskeder, billeder fra minder gennem livet eller en kombination heraf. Det giver glæde og omsorg i hverdagen. Omsorgsskærmen slukker automatisk om aftenen og tænder om morgenen.

Om Parenti IVS
Parenti IVS er en dansk iværksættervirksomhed, som brænder for at øge livskvaliteten for personer med særlige behov, omsorgsgivere og pårørende. Dette gøres ved at tage udgangspunkt i brugernes behov, når produkter og løsninger designes.

Om Cortex Consult A/S
Cortex Consult er en dansk leverandører af professionelle IT-drift og hosting-løsninger. Cortex leverer IT-drift og hosting-løsninger til virksomheder i alle størrelser med 24/7 drift, overvågning, backup, vedligehold og ServiceDesk.

"Vi ser samarbejdet som en klar styrke. Med Parenti ved vores side har vi en stærk iværksættervirksomhed, som forstår de demente og ældres behov, og med vores it-kompetencer sikrer vi brugerne den bedste oplevelse", siger Jan Friis, salgs- og marketingdirektør i Cortex Consult.

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Besøg: Skive Business Awards

Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk