Løsningen på de store MRSA-problemer

Sundhed og velvære:

Løsningen på de store MRSA-problemer kan komme fra uventet kant.

Siden 2007 er mængden af MRSA-bakterierne i Danmarks konventionelle svineproduktion steget betydeligt. Grundet det store forbrug af antibiotika i produktionen, er bakterierne nu blevet resistente over for en række af de antibiotika, som normalt bruges mod bl.a. stafylokokinfektioner. Derfor kan bakterierne nemt sprede sig til endnu flere grise – faktisk er hele 68 % af de danske slagtesvin smittet med MRSA-bakterier (kilde: Beretning 2 2015 om Fødevareministeriets indsats mod husdyr-MRSA). Og smitten spreder sig desværre også til mennesker.

Hvor der i 2007 var ganske få smittede mennesker, blev der i 2014 registreret 2.940 nye tilfælde af MRSA-smittede mennesker i Danmark. Heraf er næsten hver anden smittet med svine-MRSA (i alt 1.228). Svinene slipper for sygdom, mens vi mennesker kan blive alvorligt syge og i visse tilfælde kan bakterien være dødelig. Ifølge Sundhedsstyrelsen er fem personer døde af svine-MRSA i perioden 2012 til og december 2014. Men som The Guardian og DR tidligere har skrevet, så forventer forskere, at det blot er et spørgsmål om tid, før en række bakterier (heriblandt E-coli) også bliver resistente over for antibiotika i gruppen Polymyxiner, der nu er den eneste effektive behandling.

Godt nyt til Fødevareministeren

De multi-resistente bakterier er derfor en alvorlig sag, der kræver handling nu og her. Men hvad bliver der gjort ved det? Ikke nok tilsyneladende. I en rapport fra Statsrevisorerne kritiseres Fødevareministeriet bl.a. for at være påfaldende sene til at komme med en strategi, der kan bremse udviklingen af de farlige bakterier.

Rigsrevisionen vurderer, at Fødevareministeriet i samarbejde med Sundhedsministeriet burde have handlet helhedsorienteret og undersøgt de sundhedsøkonomiske omkostninger ved MRSA.

Og på trods af at ministeriets mål om at sænke forbruget af antibiotika med 10 % er nået, har det ikke bremset forekomsten af husdyr-MRSA.

Ifølge Miljø- og Fødevareminister, Eva Kjer Hansen, savnes der forskning og viden på området, og hendes ministerium har, ifølge rapporten, flere gange sat initiativer i gang for at skaffe forskningsbaseret viden om husdyr-MRSA. Der er dog ikke fulgt op på, om initiativerne har givet den forventede viden.

- Men forskning og viden kan komme fra uventede kanter, og meget langt fra de danske svinestalde. Og nu er der faktisk udviklet en effektiv løsning på dele af problemet med hjælp fra FUJIFILM. 

Hvad ved FUJIFILM om bakterier?

En hel del faktisk. FUJIFILM har siden 2008 investeret over 9 mia. kr. årligt i forskning og udvikling og har de seneste år gjort store fremskridt inden for udvikling af medicin – f.eks. mod Alzheimer, Influenza, Ebola og Leukæmi. Deres ingeniører står bag opfindelen af digital røntgen, og de har for nyligt udviklet en banebrydende antibakteriel overfaldebehandling kaldet Hydro AG, der dræber op til 99,99 % af alle bakterier – heriblandt også multiresistente bakterier. En antibakteriel overfladebehandling er særligt vigtigt på udstyr, der hyppigt har kontakt med mange patienter i en travl hverdag, hvor risikoen for smittespredning er særlig stor.

Hemmeligheden er sølv
Ved at benytte sølvets antibakterielle egenskaber, kan smittespredning af alle bakterier minimeres. Sølv er en velkendt bakteriedræber, men indtil nu har fugt nedsat de antibakterielle egenskaber betragteligt, når sølvet har været brugt til overfladebehandling. Det problem har FUJIFILM nu løst med Hydro AG, der er gennemtestet, patenteret og ISO-certificeret.

Hårde odds for bakterierne

Den patenterede overfladebehandling kan ikke slides af, og den udmærker sig ved at

•                          fjerne 99,99 % af alle bakterier på eksterne overflader i løbet af 1 time.

•                          være 100 gange mere effektiv end normale overfladebehandlinger.

•                          yde 10.000 gange mere beskyttelse end overflader uden behandling.

 

Den antibakterielle virkning er indtil videre påvist på følgende bakterier:

•         MRSA (Methicillin-resistente Staphylococcus aureus)

•         VRE (Vancomycin-resistente Enterokokker)

•         Stafylokokker (Staphylococcus aureus)

•         Coli-bakterier (Escherichia coli)

•         Pseudomonas aeruginosa

Hvad er løsningen på problemet?

I takt med at flere og flere bakterier bliver multiresistente over for antibiotika, mener nogle forskere, at menneskeheden står over for én af de største trusler mod vores sundhed. Løsningen på problemet er mangefacetteret og kompliceret, men der er enighed om, at der er behov for en øget indsats mod overforbruget af antibiotika i den danske svineproduktion. Samtidig er det vigtigt at undgå, at smittede videregiver MRSA-bakterier, når de er i berøring med det danske sundhedssystem. Der skal derfor politisk vilje og handling til at mindske problemet. I første omgang er den letteste og mest omkostningseffektive løsning dog at benytte udstyr, der minimerer smittespredning – især ifm. opførelsen af de mange nye supersygehuse.

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Besøg: Skive Business Awards

Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk