Langt flere fra Skive har en sundhedsordning

Sundhed og velvære:

Næsten 70 procent flere fra Skive har en sundhedsordning hos PensionDanmark som i 2012. Men nogle udnytter ikke den billet til fysioterapeut eller kiropraktor, der kan forhindre en kostbar sygemelding.

Over 3.300 borgere fra Skive Kommune har i dag adgang til behandlinger hos eksempelvis fysioterapeut, kiropraktor eller massør gennem en sundhedsordning hos Pensi-onDanmark. Det udgør en stigning på 66 procent siden 2012.

”Det betyder, at flere fra Skive har mulighed for at undgå mere alvorlige skader gen-nem forebyggende behandling hos eksempelvis fysioterapeut eller kiropraktor. Endda uden at belaste privatøkonomien yderligere. Behandling i rette tid kan ofte forhindre de store omkostninger, der er forbundet med længere tids sygemelding for både den sygemeldte, arbejdspladsen og for de offentlige kasser,” siger adm. direktør i PensionDanmark, Torben Möger Pedersen.

Flere bør udnytte ordning, da kun 40% udnytter den.

Han ser dog et potentiale for, at endnu flere medlemmer udnytter sundhedsordningen. I 2017 fik hvert medlem fra Skive Kommune i gennemsnit kun 0,40 behandling gennem ordningen. Det er samme niveau som i 2012.

”Ordningen er skabt for at blive brugt. Vi oplever, at der stadig er en del medlemmer, der ikke helt er klar over, hvad de kan bruge deres sundhedsordning til eller ganske enkelt ikke får den brugt. Det arbejder vi selvfølgelig løbende på at lave om på,” siger Torben Möger Pedersen.

Også blandt PensionDanmarks hold af 17 sygeplejersker og tre socialrådgivere er det tydeligt, at endnu flere medlemmer kan udnytte mulighederne for behandling på et af landets over 130 behandlingscentre eller til at undgå lange ventelister ved at få en hurti-gere tid til scanning eller speciallæge.

”Heldigvis kommer mange medlemmer hurtigt i behandling og undgår dermed en unødvendig sygemelding. Men vi oplever også tilfælde, hvor de først opsøger os, når de allerede har været nødt til at sygemelde sig. Mange ville efterfølgende ønske, at de var kommet til os noget før,” siger teamleder og sygeplejerske Nicoline Rosenlund.

En undersøgelse fra Center for Sundhedsøkonomisk Forskning ved Syddansk Universitet fra 2012 dokumenterede, at brug af PensionDanmarks sundhedsordning reducerede sygefravær af en varighed på over tre uger med op til 20 procent.

I hele Region Midtjylland har over 82.500 borgere nu en sundhedsordning i PensionDanmark gennem overenskomst mellem deres fagforbund og arbejdsgiver. På landsplan har knap 1,9 mio. danskere en sundhedsordning eller en sundhedsforsikring.

 

Sammenligning med de andre kommuner

Kommune fordeling med sundhedsordning i PensionDanmark
Skive Kommune
År Antal borgere med sundhedsordning Antal behandlinger Udnyttelse
2012 1990 957 48%
2013 2497 1068 43%
2014 2546 1040 41%
2015 2534 1173 46%
2016 3133 1197 38%
2017 3311 1313 40%
       
Viborg Kommune
År Antal borgere med sundhedsordning Antal behandlinger Udnyttelse
2012 3704 2541 69%
2013 4598 2451 53%
2014 5050 2359 47%
2015 5306 2754 52%
2016 6214 3810 61%
2017 6376 4052 64%
       
Morsø Kommune 
År Antal borgere med sundhedsordning Antal behandlinger Udnyttelse
2012 965 805 83%
2013 1224 677 55%
2014 1260 671 53%
2015 1237 691 56%
2016 1444 1004 70%
2017 1540 983 64%
       
Struer Kommune
År Antal borgere med sundhedsordning Antal behandlinger Udnyttelse
2012 904 613 68%
2013 1179 608 52%
2014 1202 665 55%
2015 1239 904 73%
2016 1438 938 65%
2017 1495 1103 74%
       
Holstebro Kommune
År Antal borgere med sundhedsordning Antal behandlinger Udnyttelse
2012 2619 2503 96%
2013 3142 2408 77%
2014 3310 2931 89%
2015 3333 2703 81%
2016 3778 3067 81%
2017 3902 2983 76%

Kilde: PensionDanmark

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Besøg: Skive Business Awards

Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk