Kan japanerne gøre os bedre på sundhedsområdet?

Sundhed og velvære:

Sundhedschef Trine Brøcker og leder af Sundhedscenter Skive Marianne Balsby er hjemvendt fra besøget i Japan. Formålet med besøget var i første omgang at blive lidt klogere på, hvilke fælles udfordringer vi har med Japan - om den ene part har noget at tilbyde den anden indenfor sundhedsteknologi.

Japan er langt foran med teknologi på sundhedsområdet, hvor de blandt andet har udviklet sociale robotter og teknologier til hjemmebehandling af hjertepatienter. Til gengæld er vi i Danmark langt foran i forhold til organisering og samarbejde mellem hospital, kommune og læger.

På den ene side ligner vi Japan meget i forhold til værdierne om at have patienten i centrum, ligesom begge lande er udfordret af, at stadig flere ældre har kroniske lidelser. Men på den anden side er vi også meget forskellige. For eksempel arbejder vi i Danmark meget mere systematisk med inddragelse af patienter og borgere i sygdomsforløbet og er meget længere med behandling lokalt og i eget hjem - mens japanerne igen er længere med systematisk at anvende ny teknologi. 

Besøget i Japan viste, at vi på længere sigt kan udnytte potentialet i udveksling af sundhedspersonale med japanerne - for eksempel ved at fysio- eller ergoterapeuter besøger hinanden og lærer af hinandens erfaringer og metoder.

Under besøget i Japan fik Trine Brøcker og Marianne Balsby besøgt en række virksomheder, to universiteter, et privathospital og et rehabiliterings- og plejecenter. Endvidere deltog de selv med oplæg om det danske sundhedsvæsen, kommunernes rolle og Skive Sundhedscenter i to mini-konferencer, hvor der også var oplæg fra centrale japanske aktører. Her fik kommunens udsendte mulighed for at fortælle virksomhederne om de udfordringer, vi gerne vil finde løsninger på i fremtiden.

Der var stor interesse fra japansk side for at fortsætte samarbejdet med Danmark, og til juni får Skive Kommune besøg af japanerne, så de kan se, hvordan sundhedsområdet er organiseret i Skive Kommune.

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Besøg: Skive Business Awards

Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk