Flere yngre rammes af psykisk belastende arbejdsmiljø

Sundhed og velvære:

Stadig flere yngre oplever stress i dagligdagen. Det er en bekymrende udvikling, mener Falck Healthcare, der er landet største udbyder af sundhedsordninger. Særligt blandt den yngre del af erhvervsstyrken, stiger antallet af henvendelser på grund af mistrivsel og dårligt psykisk arbejdsmiljø.

Falck Healthcare, der dækker to millioner danskere med en sundhedsordning, har netop analyseret antallet af henvendelser fra yngre erhvervsaktive, der oplever mistrivsel på deres arbejde. I aldersgruppen mellem 21 og 40 år er der sket en tredobling i henvendelser de sidste fire år, viser analysen.

Det er især samarbejdsproblemer, udfordrende kollegiale forhold og stress, som Falck Healthcares psykologiske rådgivning hjælper med. Derfor er det ifølge forebyggelseschef i Falck Healthcare Regitze Siggaard særligt vigtigt, at virksomheder ændrer fokus til at forebygge mistrivsel og hjælpe medarbejdere og ledere med at navigere modstandsdygtigt og robust på arbejdspladsen.

”Udviklingen er ganske bekymrende. Vi kan se en markant stigning i antallet af henvendelser på tværs af alle aldersgrupper, men de mange henvendelser fra de erhvervsaktive mellem 21 og 40, vidner om, at den aldersgruppe er særligt presset”, fortæller Regitze Siggaard.

Hun påpeger, at den markante stigning kan være et udtryk for, at når hjælpen er nær i form af et psykologisk beredskab på arbejdspladsen, så benytter de yngre sig også af muligheden.

”Det er måske udtryk for et skifte i holdningen til at søge hjælp, så det heldigvis ikke længere opleves som et tabu, og det er blevet socialt acceptabelt at søge hjælp, hvis man føler sig presset”.

”For at vende udviklingen kræver det imidlertid at både medarbejdere, teams og ledere i fællesskab finder andre måder at løse opgaverne på, og at alle bakker op, så organisationens robusthed trimmes. Det har nemlig en særdeles positiv effekt på medarbejdernes velbefindende og virksomhedernes bundlinje”, lyder anbefalingen fra Regitze Siggaard.

Falck Healthcare arbejder målrettet på at vende udviklingen blandt andet gennem deltagelse i Partnerskabet for Mental Sundhed under Ældre- og Sundhedsministeriet og senest gennem bidrag i den nystiftede Stressalliance på tværs af pensions- og forsikringsselskaber, brancheforeninger, eksperter og frivillige organisationer.

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Besøg: Skive Business Awards

Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk