Færre kræftpatienter venter for længe

Sundhed og velvære:

Danske kræftpatienter har fået hurtigere behandling med kræftpakkerne, og knap så mange venter for længe sammenlignet med tidligere. Det viser netop offentliggjorte tal fra Statens Serum Institut. Det er glædeligt, mener Leif Vestergaard Pedersen, direktør i Kræftens Bekæmpelse. For patienterne er det nemlig vigtigt med både klare og hurtige forløb.

Færre kræftpatienter måtte vente for længe på behandling i årets første kvartal sammenlignet med tidligere. Det viser en opgørelse over overholdelsen af de tidsfrister, som er fastsat i kræftpakkerne.

- Det går fremad, og det er godt, for det er vigtigt for patienterne. De har brug for klarhed over, hvad der skal ske og for at blive udredt og komme i behandling uden unødvendig ventetid. Det hjælper kræftpakkerne med at sikre, siger Leif Vestergaard Pedersen, direktør i Kræftens Bekæmpelse.

Kræftpakkerne beskriver blandt andet, hvor lang tid der må gå, fra en patient bliver henvist fra den praktiserende læge med mistanke om kræft, til patienten begynder sin behandling. En overskridelse af forløbstiden kan forværre sygdommen og gøre det vanskeligere at behandle den. Derfor er kræftpakkerne vigtige.

- Det er ca. hver femte patient, som venter for længe, så det går stadigvæk for langsomt. Det er også det svar, vi får, når vi spørger patienterne. Så selvom vi glæder os over fremgangen, og vi langsomt nærmer os målet om 90 pct., der kommer igennem til tiden, så er vi ikke i mål, siger Leif Vestergaard Pedersen.

De konkrete tal viser, at 85 pct. kom i behandling inden for de fastsatte tider i 1. kvartal i år, men tallet vil formentlig ende på godt 80 pct. Det skyldes, at mange patienter ikke når at komme med i opgørelsen. Det er typisk de patienter, som ikke kommer i hurtig behandling, og når deres behandlingsforløb endelig er registreret, bliver det samlede resultatet trukket ned.

Patientboom venter
Leif Vestergaard Pedersen forudser, at det kan blive vanskeligt for kræftafdelingerne at leve op til de fastsatte forløbstider, hvis der ikke i tide tages højde for, at der i de kommende år vil være langt flere, der får kræft.  

- Der er allerede områder med alt for lange forløbstider. Samtidig ved vi, at antallet af kræftpatienter stiger i de kommende år. Både fordi vi bliver ældre, og fordi flere overlever. Skal vi holde den gode udvikling er det altså nu, vi skal se frem, siger han.

Omkring 35.000 danskere får hvert år konstateret kræft. Om 20 år vil det være mindst 47.000.

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Besøg: Skive Business Awards

Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk