Daglige SMSer skal give unge sundere kostvaner

Foto: Maja Goltermann, Fotograf: Jaochim Rode
Sundhed og velvære:

Nu går starten for et SMS-projekt til 6000 14-15 årige piger og drenge, som hver dag vil modtage SMSer i forbindelse med en ny undersøgelse ”Sund med SMS”.

Undersøgelsen er en del af forskningsprojektet Bedre sundhed i generationer. Projektet, som Nordeafonden støtter med 12,8 mio kr., tager nu SMS-kampagne og sociale medier i brug i dialogen med de unge deltagere i BSIG. Formålet er blandt andet at undersøge, om et forløb baseret på SMS’er kan give sundere kostvaner.

Forskerne har taget både SMS og Instagram i brug til at udbrede viden om sund levevis til de unge. Ønsket er at finde nye kanaler for sundhedsoplysning, der kan være til gavn for hele samfundet.

”Vi vælger denne form for dialog med de unge, fordi vi har en formodning om, at de sociale medier kan bane vejen for en sundhedskampagne. Vi inviterer 6000 14-15 årige, som vi kender i forvejen fra undersøgelsen Bedre sundhed i generationer (BSIG).
De unge får hver dag i nogle uger én eller flere SMSer med quiz-spørgsmål, fakta og gode råd om sund kost”, siger professor og læge Sjurdur F. Olsen fra Statens Seruminstitut. ”Indledningsvis har børnene udfyldt et skema om deres kostvaner, og det skal de gøre igen efter SMS-forløbet.
På den måde vil vi kunne se, om et oplysningsforløb med SMS kan ændre unge menneskers kostvaner. Hvis det viser sig at være tilfældet, er det viden, som gavner forskningen og dermed hele vores samfund, for SMSer kan bredes ud i mange sundheds-sammenhænge”.

Viden som er væsentlig for alle
Forskningsprojektet BSIG er landsdækkende. Det startede i 1996 og rekrutterede i de første 5 år omkring 100.000 gravide kvinder, hvis børn nu er mellem 13 og 18 år.
Kvinderne og deres børn bliver jævnligt kontaktet og bliver bedt om at udfylde spørgeskemaer om deres livsstil, helbred og trivsel.
Det er væsentlig viden om vores levevis, som forskerne henter hos de mødre og børn, der er med i undersøgelsen. Og svarene bliver brugt i forskningen til at undersøge sammenhænge mellem de påvirkninger, vi udsættes for gennem hele livet og vores sundhed og trivsel.

”Når vi kan sammenholde viden om mors kostvaner, da hun var gravid, med sundhedstilstanden senere hos barnet, giver det os fantastisk viden om, hvilken indflydelse mors kostvaner har på barnets liv gennem barndommen. Det er viden, som er vigtig for hele samfundet”, siger Sjurdur F. Olsen. ”Og vores deltagere kan være meget stolte af, at have bidraget til den type forskning”.

Sjovt projekt
”Sund med SMS” skal blandt andet undersøge, om SMSer og et socialt netværk kan hjælpe unge med at få kost- og motionsvaner, som kan nedsætte risikoen for at få alvorlige sygdomme, når de bliver voksne. Det er vigtigt, at de gode vaner bliver indarbejdet så tidligt som muligt.

”Jeg synes, at det er sjovt at være med”, siger Maja Goltermann, 14 år fra Smørum. Hun er rigtig glad for at lave mad og ser frem til SMSerne fra BSIG. ”De kommer som regel ved 16-tiden. Nogle af quiz-spørgsmålene deler jeg med mine veninder. Så konkurrerer vi lidt, og opskrifterne bruger jeg, når jeg laver mad til familien”, siger hun.

Maja er en flittig bruger af de sociale medier. Hun bruger både Facebook, Instagram og snapchat.
”Så de retter, jeg laver, lægger jeg helt sikkert op på Instagram”, siger Maja Goltermann.
Nordea-fonden støtter projektet med 12,8 mio kr.

Direktør i Nordea-fonden Henrik Lehmann Andersen siger: ”Tænk, hvis det viser sig, at man med en daglig SMS kan få en teenager op af sofaen og ud på cyklen? Vi håber, at projektets innovative tilgang giver os ny viden til effektfuld brug af digital sundhedsfremme".

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Besøg: Skive Business Awards

Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk