Viborgvejs forskønnelse nærmer sig afslutningen

Foto: Skive Kommune
Servicemeddelelser:

Julen nærmer sig, og det samme gør afslutningen på arbejderne på Viborgvej i Skive sig også.

Vejrguderne har ikke været med os i 2019. Grundvandet har stået højt og af og til, hvilket har givet problemer med grundvandssænkning, der har været nødvendige af hensyn til kloakarbejderne. Jordfaldshuller og stenkiste har ligeledes givet anledning til ophold i arbejdet. Disse ting ikke ment som en undskyldning, men nærmere som en forklaring på, hvorfor tidsplanen ikke altid har kunnet overholdes.

Den positive tilgang og forståelse fra beboere, erhvervsdrivende og trafikanter har gjort det hele nemmere at håndtere, men der er forståelse fra hele projektgruppen over, at alle berørte gerne snart ser projektet fuldendt.

Skive Kommunes entreprenør har meddelt at alle større arbejder med kloak, ledningsomlægninger og selve vejen vil være afsluttet inden julen 2019. Fortov og cykelstier vil ligeledes generelt være færdige på dette tidspunkt. Det kan ikke undgås at der vil være nogle afhjælpninger af mangler i det kommende år, men disse skulle være færdige inden udgangen af januar. Dette er selvfølgeligt kun muligt såfremt vinteren ikke pludselig sætter i med frost og sne.

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Besøg: Skive Business Awards

Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk