Trafiksikring af kryds i Højslev

Foto: Skive Kommune
Servicemeddelelser:

I forbindelse med udarbejdelse af Trafiksikkerhedplan 2015-2019 besøgte medarbejdere fra Skive Kommunes Tekniske Forvaltning sammen med Midt- og Vestjyllands Politi i efteråret 2014, kommunens skoler. Skolerne fik dermed mulighed for at komme med ønsker til fremtidig trafiksikring af skoleveje. 

Højslev Skole havde blandt andet et stort ønske om trafiksikring af krydset Skolevej-Langmosevej i Højslev, hvor skolepatruljen arbejder for at hjælpe elever sikkert over vejen i skolens ringetid.

Byrådet har i år valgt at afsætte midler til trafiksikring af skoleveje. Ud af de mere end 100 projekter er blandt andet trafiksikring af krydset Skolevej-Langmosevej prioriteret med en hævet flade. Tiltaget vil virke fartdæmpende og samtidig give et sikkert krydsningspunkt for skolepatruljens arbejde. 

Byrådet har ligeledes afsat midler til etablering af skoleblink på de sidste skoler i kommunen, som mangler den lovpligtige skiltning af skolepatruljens arbejde. Skoleblinket tændes i skolens ringetid og gør opmærksom på skolepatruljens arbejde. Skoleblinket forventes opstillet inden sommer. 

Den hævede flade i krydset Skolevej-Langmosevej etableres af Skive Kommunes Entreprenørgård med start tirsdag d. 1. marts 2016 og ca. 2 uger frem. Udkørsel fra Langmosevej til Skolevej vil i perioden være spærret. Krydset bliver ligeledes spærret for fodgængere og cyklister, som henvises til nærmeste stiforbindelse. 

Når der udlægges asfalt på den hævede flade vil Skolevej være spærret for gennemkørsel fra kl. 8:00 og resten af dagen. Det endelige slidlag forventes udført til foråret og kræver ligeledes at Skolevej spærres midlertidig. 

Generelt må der under hele anlægsperioden forventes trafikale gener.

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Besøg: Skive Business Awards

Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk