Sikring og belysning af fodgængerfelter

Foto: Skive Kommune
Servicemeddelelser:

I løbet af sommeren 2016 blev der etableret såkaldte fodgængerblink to steder på den vestlige indfaldsvej til Skive.

Holstebrovej og Møllegade
Det skete på Holstebrovej vest for Frederiksgade, hvor bl.a. mange skoleelever krydser vejen mod Aakjærskolen samt på Møllegade ved Dagcenter Møllegården, hvor mange ældre og gangbesværede krydser vejen mod ældrecentret og busstoppestedet. Fodgængerblinket skaber opmærksomhed for bilisterne og øge dermed trygheden for fodgængerne. 

Fra d. 4. april etablerer energiselskabet Eniig belysningsmaster i begge vejsider ved de to fodgængerfelter. Fodgængerne synliggøres dermed i fodgængerfeltet, når lyset rammer ned på den side af fodgængerne, der ses af bilisterne. Undersøgelser fra Vejdirektoratet viser at øget belysning i fodgængerfelter reducerer mørkeuheld og øger fodgængers brug af feltet frem for at de krydser vejen nært ved. 

Slotsgade
I løbet af april og maj 2017 sikres endnu et fodgængerfelt på den vest-/østlige gennemfartsvej i Skive, nemlig på Slotsgade. Fodgængerfeltet ligger på en meget kurvet og skrånende vejstrækning, som daglig passeres af næsten 9.700 motorkøretøjer. Syd for fodgængerfeltet ligger Friskolen i Skive og Føtex, og i nordvestlig retning selve midtbyen. Fodgængerfeltet kan være vanskeligt at se for bilister grundet vejudformningen, og som forgænger giver det stor utryghed at overskue krydsningen, selvom der er midterhelle, så vejen kan krydses i to tempi. 

Der etableres derfor tilsvarende fodgængerblink med belysningsmaster i begge vejsider og fodgængerblink i midterhellen. Der bliver således også her dobbeltsidet gult blink i kørselsretning, som opmærksomhedsskabende for bilisterne og tryghedsskabende for fodgængerne. Den skærpede forgængeroptik betyder også her, at lyset vil ramme ned på den side af fodgængerne, der ses af bilisterne, og dermed synliggøres den gående optimalt i selve fodgængerfeltet. Der installeres lyssensor i fodgængerblinket fra ITS Teknik, som dæmper styrken i forhold til vejr og mørke. 

Vejafmærkningen i fodgængerfeltet vil samtidig blive genopfrisket.

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk