Sikring af krydsningspunkt på Sdr. Boulevard ved stien fra Arvikavej

Illustation Skive Kommune
Servicemeddelelser:

Skive Kommune etablerer en støttehelle på Sdr. Boulevard ved stien fra Arvikavej, som sikkert krydsningspunkt for fodgængere og cyklister. Støttehellem vil bevirke at bløde trafikanter kan krydse Sdr. Boulevard i to tempi. 

Støttehellen etableres i 2 meters bredde og medfører, at den vestlige kørebane ved krydspunktet rykkes 60 cm. mod vest. Græsrabatten og stien på vestsiden rykkes tilsvarende. 

Den eksisterende røde belægning i krydsningspunktet fjernes og udskiftes med slidlag på kørebanen. Samtidig opfriskes markeringen af spærreflader på kørebanen.  

Sdr. Boulevard vil være spærret for gennemkørsel mellem Østerbro og Egerisvej fra d. 26. oktober til d. 30. oktober 2015. Der vil være omkørsel via Østerbro, Viborgvej, Brårupgade, Brårupvej og Egerisvej

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Besøg: Skive Business Awards

Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk