Sikring af cyklister gennem Brodal

Servicemeddelelser:

Skive Kommune etablerer 1 meter skillerabat mellem den dobbeltrettet cykelsti og kørebanen gennem Brodal mellem Lem og Lihme, og i den forbindelse skal den nordlige vejside af Amtsvejen udvides ca. 30 cm.  

Langs ejendommene Amtsvejen 31 og 33 samt Lyngtoften 1, etableres der kantsten mellem cykelsti og ejendomme.   

I skillerabatten mellem kørebane og cykelsti sættes en kantsten som støttehelle og fysisk adskillelse mellem kørebane og cykelsti.    

Skillerabat ud for Amtsvejen 23
I skillerabatten ud for Amtsvejen 23 mellem kørebane og cykelsti sættes en kantsten som støttehelle og fysisk adskillelse mellem kørebane og cykelsti.   

Beboere på strækningen er informeret om projektet.  

Arbejdet forventes afsluttet medio januar 2016.  

Under link nedenfor findes oversigtskort til projektet.

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Besøg: Skive Business Awards

Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk