Renovering af Margretevej og Annettevej i Vinde

Servicemeddelelser:

Margretevej og Annettevej i Vinde står for en renovering af kantsten og fortov, Arbejdet udføres af Skive Kommunes folk fra Entreprenørgården.

Beboerne langs vejen informeres om arbejdet via e-boks.

Beboerne opfordres her til at klippe hæk, buske og træer ind til skel, for at gøre arbejdet nemmere for kommunens folk. Informationen findes i linkboksen nedenfor.

Tag hensyn til hinanden
Arbejdet bliver udført i dagtimerne, hvor man må forvente, at der kan komme støj og støv.

Det vil stadig muligt at køre, cykle og gå, mens arbejdet står på, men trafikanter opfordres til at vise hensyn til hinanden.

Kantstens- og fortovsarbejdet forventes påbegyndt i uge 38 og forventes afsluttet i uge 44 i 2019. Der vil i løbet af 2019 blive udlagt en afsluttende asfaltbelægning på kørebanen.

Renovering af Margretevej og Annettevej i Vinde, Skive

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Besøg: Skive Business Awards

Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk