Pas på dit vandløb, når du svinger ploven

Servicemeddelelser:

Skive Kommune vil gerne minde om, at der ikke må dyrkes for tæt på vandløbene.

Der skal være to meter dyrkningsfrie bræmmer langs næsten alle vandløb, søer og vandhuller. Bræmmerne er vigtige for at beskytte vandløbet mod udskridninger og begrænse erosion til vandløbet.

Når vandløbet har en stabil to meter bræmme reduceres behovet for en dyr og miljøbelastende oprensning. to meter bræmmen beskytter vandmiljøet mod næringssalte og pesticider fra dyrkerede arealer og sikrer samtidig gode fysiske forhold til gavn for både fisk og smådyr.

Skive Kommune fører tilsyn med overholdelsen af to meter bræmmen i forbindelse med vandløbsvedligeholdelsen, ved vandløbstilsyn og stikprøver. Kommunen har mulighed for at give end indskærpelse ved overtrædelse af bræmmebestemmelsen.

Klik her og læs mere om to meter bræmmerne

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Besøg: Skive Business Awards

Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk