Ny belægning på forsøgsstrækning i Glyngøre

Servicemeddelelser:

Beboere langs Bredgade og Strandvej i Glyngøre har gennem flere år henvendt sig til Skive Kommune om generende rystelser fra tung trafik, som passerer de hævede flader/bump på strækningen.

Skive Byråd har i budgettet for 2017 bevilliget midler til et forsøg med ny vejbelægning på dele af Bredgade og Strandvej.

På et borgermøde den 8. juni fremlagde Teknisk Forvaltning et forslag til tiltag på de to vejstrækninger, og de fremmødte beboere blev enige om følgende tiltag til udførsel i 2017: 

  • I krydset Bredgade/Kirkestræde fjernes den hævede flade/bump og kørebanen sænkes
  • I krydset Bredgade/Strandvej/Enghavevej vurderes den hævede flade/bump meget lav, og derfor rettes ramperne ud og brostensbåndet på tværs af vejen fjernes
  • Samtlige brostensbånd på tværs af vejen fjernes inden projektet afsluttes. Hævede flader/bump fjernes, ligesom flisebelægninger erstattes med asfalt
  • Rendestensbrønde omkring de nuværende hævede flader hæves op i niveau med asfalten, kloakdæksler efterses og fikseres hvor det er nødvendigt

Etablering af forsøgsstrækningerne forventes at begynde i uge 35 og afsluttes i uge 39 i år.

Trafikken på Bredgade i Glyngøre

Der udføres før- og eftermålinger af trafikmængder og hastigheder på strækningerne, så det er muligt at vurdere effekten af tiltagene. Målet er at fastholde det nuværende lave hastighedsniveau. Stiger hastigheden væsentligt vil der blive etableret fartdæmpende foranstaltninger. 

Trafiktælling ved Bredgade 44 fra juni 2017 viser, at årsdøgnstrafikken er faldet med ca. 19 % i forhold til trafiktællingen fra november 2009. 

Trafiktælling fra 2009 og 2017, samt referat fra borgermødet d 8. juni kan ses under link nedenfor.

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk