Køreplader på Viborgvej giver støjgener

Foto: Pixabay
Servicemeddelelser:

Lige nu er Skive Kommune i gang med omlægning af gasledningen i sydsiden af Viborgvej og snart følger snart følger omlægningen af kloakken i samme side. Mens disse arbejder pågår er trafikken flyttet til en midlertidig vej i nordsiden af vejen tæt op ad de ejendomme der ligger her.

Der er dog kommet en udfordring, idet der af ukendte årsager, er opstået et hul i den midlertidige vej. For at kunne opretholde trafikken i begge retninger, har Skive Kommune været nødt til at sikre vejen med køreplader på strækningen ud for Viborgvej 83. Dette giver i øjeblikket en del gener i form af støj, når trafikken passerer over dette område. Meget generende for de omkringliggende beboere specielt om natten.

I den kommende uge, vil Skive Kommune omlægge trafikken ud for denne strækning, således at de kan få opklaret, hvad årsagen til hullet er og få det repareret, således at kørepladerne kan fjernes og ”freden” genoprettes.

Det bliver ca. 3 dage, hvor trafikafviklingen sker på grus, hvilket der håbes at der vil være forståelse for.

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Besøg: Skive Business Awards

Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk