Har du ideer eller forslag til nyt boligområde ved Fjordbjerg Ager?

Foto: Skive Kommune
Servicemeddelelser:

På baggrund af et endeligt vedtaget landsplandirektiv for kystnære udviklingsområder kan Teknik- og Miljøudvalgets beslutning – om planlægning for et nyt boligområde ved Fjordbjerg Ager – nu endelig igangsættes.

Området ved Stårupvej, der ligger i tilknytning til det eksisterende boligområde på Fjordbjerg Ager, ønskes udlagt til nyt, attraktivt boligområde, der både udnytter og tager hensyn til områdets landskabelige værdier med udsigter til fjord og ådal.

Sammenlagt er området ca. 30,6 ha (del af eksisterende ramme 1.11.B2 + det godkendte udviklingsområde).

Forvaltningen vurderer, at området kan udvikles til et nyt, attraktivt boligområde med nærhed til natur og vand i et smukt landskab. Området vil kunne give mulighed for flere forskellige boligtyper, grundstørrelser og adgang til større, grønne opholdsarealer.

Den samlede planproces for det nye boligområde startes op med en offentlig fordebat på 4 uger, hvor der indkaldes idéer og forslag til planlægningen.

Under fordebatten har alle interesserede borgere mulighed for at indsende idéer og forslag til den videre planlægning og udvikling af området. Kommunen vil derudover være i dialog med grundejerne.

For yderlig information om fordebatten samt selve området ved Fjordbjerg Ager se folderen nederst i artiklen. I folderen er projektets baggrund kort skitseret og ideer for området er fremlagt. Derudover er forskellige problemstillinger og relevante spørgsmål, der kunne være vigtige i planlægningen, opstillet. F.eks. hvordan der i området kan bygges boliger samtidig med at naturen og de landskabelige værdier bevares?

Deltag i debatten!
Har du lyst til at tage del i debatten, og har du forslag og/eller idéer til planlægningen og udviklingen af det nye boligområde ved Fjordbjerg Ager, skal du sende dem til Skive Kommune via mail til tek@skivekommune.dk senest den 12. maj 2020.

Efter fordebatten vil der blive udarbejdet en helhedsplan for området, der fastlægger den overordnede struktur for området.

De indkomne forslag og idéer til planlægningen vil blive forelagt politisk sammen med forslaget til helhedsplanen. Herefter vil der blive igangsat udarbejdelse af konkret planforslag med kommuneplantillæg og lokalplan for området.

Fordebat-folder for nyt boligområdet ved Fjordbjerg Ager

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Besøg: Skive Business Awards

Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk