Grundejerens ansvar angående sne

Foto: Pixabay
Servicemeddelelser:

Hvordan er det nu lige reglerne er, når sneen falder? Hvad gør kommunen, og hvad gør man selv som grundejer?

Grundejerens ansvar

Ved snefald og glatføre har du som grundejer pligt til at rydde sne og bekæmpe glatføre på:

  • Fortove og gangstier ud for grunden
  • Pladser omkring brandhaner ud for ejendommen
  • Trapper og færdselsarealer for bl.a. renovationspersonale, postbude m.fl.

Som udgangspunkt har grundejeren pligt til at foretage snerydning og glatførebekæmpelse snarest muligt efter snefald og når det er glat.

Kommunens Ansvar

Kommunen forestår primært al snerydning og glatførebekæmpelse på de offentlige veje. Kommunens indsats begynder med de vigtigste veje, og til brug herfor er vejnettet delt op i 4 klasser – alt efter hvor trafikerede vejene er.

Ved kørsel med sneplov kan det forekomme at der kastes lidt sne tilbage på fortovene, og at der kommer en mindre snevold ved indkørslen til grunden. Det påhviler grundejeren selv at fjerne dette.

Ved visse mindre befærdede veje og stier undlades helt indsats med snerydning og glatførebekæmpelse.

Vil du vide mere?

Der er flere oplysninger på Skive Kommunes hjemmeside

Her kan du bl.a. se de nærmere regler i kommunens ” Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser”

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk