Gratis færge til Fur udskydes

Foto: Skive Kommune
Servicemeddelelser:

Hvert forår og efterår plejer Skive Kommune at tilbyde gratis færgeoverfart for passagerer og biler til Fur. Efter planen skulle forårets gratis-periode begynde på fredag, den 3. april. Der er imidlertid opstået debat om, hvor-vidt det er en god ide at gennemføre gratis-perioden nu, mens udmeldin-gerne lyder, at vi alle skal undgå at stimle sammen. Erfaringerne viser nemlig, at perioder med gratis færgeoverfart medfører væsentligt øget trafik til Fur.

I sidste uge blev Ø-udvalget, der rådgiver i sager vedrørende Fur, spurgt til råds. Herfra lød anbefalingen at udskyde perioden. Byrådet besluttede tirsdag at følge Ø-udvalgets råd og gav borgmesteren mandat til at træffe en beslutning sammen med Ø-udvalget om, hvornår den nye gratisperio-de skal påbegynde.

Efter aftale med formanden for Ø-udvalget vil udvalget på først kommende møde komme med et forslag til, hvornår den udskudte gratis periode i stedet bør være.

- Vi har besluttet at udskyde gratis-perioden til tiden efter, at Danmark igen begynder at åbne mere op. Når vi ved, hvornår det sker, vil Ø-udvalget mødes og beslutte, hvornår vi i stedet gennemfører forårets gratis-periode, fortæller borgmester Peder Christian Kirkegaard.

Undgå turiststrømme
Borgmesteren bakker op om opfordringen fra de centrale myndigheder til at begrænse trafikken, og han håber, det også vil slå igennem med et begrænset besøgstal på Fur i den nuværende situation.

- Beslutningen er helt på linje med det, vi i øvrigt gør i forhold til corona-krisen, hvor vi følger de nationale udmeldinger Vi ønsker ikke at appellere til turiststrømme til Fur i øjeblikket. Desuden har Ø-udvalget peget på, at det kan være gavnligt for alle at vente til et tidspunkt, hvor alt på Fur igen vil være åbent. Lige nu er rigtig meget lukket ned, og Ø-udvalget vurderer også derfor, at det vil være godt for øens erhvervsliv at udskyde perioden, siger borgmesteren.

Et dilemma har været, at gratis-færgen har været annonceret på eksem-pelvis feriemesser, hvor der også er blevet uddelt gratis billetter til færgen. Det kan betyde, at nogen møder op og bliver skuffede over at blive opkrævet betaling. I givet fald håber borgmesteren på imødekommenhed.

- Det er selvfølgelig ærgerligt, når de med rette havde en forventning om gratis færgeoverfart. Men vi håber på forståelse. Alt i alt må man sige, at betaling for færgen er en lille pris, når vi ser på de mange konsekvenser corona-krisen hver dag har for mange mennesker i vores samfund, siger Peder Christian Kirkegaard.

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Besøg: Skive Business Awards

Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk