Fodrer du også rotterne?

Foto: Pixabay/sipa
Servicemeddelelser:

Fuglefodring er ikke altid kun til glæde for fuglene. Rotterne spiser med, hvis du ikke passer på.

Efteråret er over os og vinteren lige om hjørnet. Vinter hvor fuglefodring er en yndet beskæftigelse i de danske haver til glæde for fugle og mennesker. Men det er ikke altid kun til glæde for fuglene. Rotterne spiser med, hvis du ikke passer på.

- Du kan ikke sikre foderpladsen mod rotter, men du kan tage nogle enkle forholdsregler, der kan hjælpe med at holde rotterne væk oplyser Skive Kommunes miljømedarbejder Maj-Britt Sejer Sejbjerg

Du kan f.eks.

1. Opbevare foderet sikkert, så rotterne ikke kan komme til det
2. Lægge fuglefoderet ud tidligt på dagen og ikke lægge mere end fuglene kan spise i løbet af dagen
3. Sikre en 5 cm kant rundt om foderbrættets flade, så mindste muligt foder falder på jorden.
4. Samle det foder op, der falder på jorden
5. Undlade at lægge foderet direkte på jorden
6. Hænge majskugler i en ståltråd, så rotterne ikke kan trække dem væk

Forebyggende rottebekæmpelse
Et hul på størrelse med en 2 krone er nok til at lukke en rotte ind, og du kan gøre meget for at forebygge og undgå rotter på din ejendom. Her er 10 punkter til forebyggende rottebekæmpelse:

1. Tage, ydermure, sokler og vinduer skal være hele og tætte.

2. Ventilationsriste i sokkel og mur skal være hele og fastgjorte. Gennemføringer til elkabler, rør m.v. skal sikres med trådnet eller lignende.

3. Yderdøre og porte skal slutte tæt, de nederste 30 cm. Kan evt. beklædes med metalplade. Døre og vinduer til kældre og lofter, som ikke benyttes, bør holdes lukkede(evt. med svingarm).

4. Huller og revner i gulve, vægge og lofter samt gårdspladser, lyskasser og lignende, skal repareres med et materiale som det oprindelige eller stoppes med galvaniseret trådnet og ud støbes med beton.

5. Bygningens afløbssystem skal være tæt. Afløbsbrønde skal have rottetætte riste eller dæksler, og brud skal straks repareres. Faldstammeudluftninger bør forsynes med rottenet. Afløb fra køkkenvask skal udmunde under rist eller dæksel. Tagnedløb skal ende i vandlåsbrønd.(vær` opmærksom på, at beton nedløbsbrønde ikke er defekte) I vandløbsbrønde skal vandet stå over afløbshullet.

6. Træer, buske og espaliervækster, der vokser op ad murværk, skure osv. Bør beskæres eller fjernes helt, da rotterne ofte kommer ind i bygninger og tagkonstruktioner ad den vej. Brændestabler, brædder, stolper og lignende bør klodses op over jorden og bør ligge frit fra mur, vægge og lignende.

7. Gårde, lyskasser m.v. skal holdes rene, så rotter ikke får mulighed for at gem- me sig og bygge rede. Dette gælder også trappegange, kældre og loftsrum.

8. Hønsehuse, dueslag og kaninbure skal være hele, rene og kan kræ- ves sikret med rottenet. Kan husene ikke sikres, bør de hæves mindst 35 cm over jorden.

9. Fordring af vilde fugle må kun foregå i det omfang, at fuglene kan fortære det udlagte foder dagligt.

10. Affaldscontainere, skal være af en sådan kapacitet at låget kan lukkes. Containerne skal være intakte, så rotterne ikke kan få adgang til affaldet. Der må ikke stilles affaldsposer med spiseligt affald udendørs.

Hvis du opdager, at du har rotter på din ejendom eller i din lejlighed, er det vigtigt at du ikke selv begynder en kamp mod rotterne. Ifølge loven skal du anmelde problemet til kommunen. Efter du har anmeldt det til kommunen, bliver du kontaktet af den autoriserede rottebekæmper i kommunen og I aftaler tid til bekæmpelse på ejendommen.

En anmeldelse vedrørende rotter koster ikke borgerne direkte noget, da det er betalt via ejendomsskatten. Alle fejl og mangler der eventuelt findes under tilsyn, står dog for ejers egen regning at få udbedret, hvis der ikke forefindes en forsikring der dækker.

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Besøg: Skive Business Awards

Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk