DSB klar til ID-kontrol over Øresund

Servicemeddelelser:

ID-kontrollen for rejsende til Sverige starter 4. januar, oplysninger opbevares maksimalt i en måned

Passageroplysninger fra ID-kontrollen af rejsende mod Sverige vil blive opbevaret i op til en måned, for at sikre at DSB kan dokumentere den gennemførte ID-kontrol overfor de svenske myndigheder. Beslutningen er truffet, efter at DSB har fået udarbejdet et eksternt juridisk responsum fra advokatfirmaet Bech-Bruun, der fastslår, at DSB’s registrering af personoplysninger i forbindelse med ID-kontrollen ligger inden for Persondatalovens rammer.

Registreringen af ID-kontrollen forventes at blive gennemført fra ID-kontrollens start den 4. januar. Selve registreringen vil foregå ved, at der gemmes billedfiler af passagernes billed-ID i en central database, som alene DSB og herudover det svenske politi efter anmodning vil kunne få adgang til. Det er en proces med store krav til datasikkerheden og DSB arbejder i skrivende stund på, at få de sidste tekniske løsninger vedrørende håndteringen af billederne på plads.

DSB arbejder på hurtigst muligt at få afklaret med de svenske myndigheder, hvor længe dokumentationen af gennemført ID-kontrol i praksis skal kunne anvendes – og hvornår det svenske bødekrav jævnført transportøransvaret forældes i de konkrete tilfælde. Indtil da vil DSB som nævnt opbevare oplysningerne fra ID-kontrollen i op til en måned.

DSB vil få  ID-kontrollen udført af private leverandører, og der vil blive indgået skriftlige databehandleraftaler med disse jf. persondatalovens § 42, stk. 2.

DSB har underrettet Datatilsynet om registreringen, selvom Bech-Bruun ikke skønner det er et lovmæssigt krav – ligesom DSB vil justere i det omfang der kommer nye oplysninger eller retningslinjer fra danske eller svenske myndigheder.

ID Kontrol - Retningslinjer
Som følge af Svensk politis seneste udmelding om ID-kontrol er følgende retningslinjer gældende:

Kunden skal fremvise billed-ID.

Billed-ID dokumentet skal være officielt udfærdiget med henblik at fastslå indehaverens identitet og skal være forsynet med følgende oplysninger:

  • indehaverens fotografi
  • oplysning om fuldstændige navn
  • personnummer eller fødselsdato
  • serienummer
  • indehaverens underskrift
  • oplysning om Billed-ID’ets gyldighedstid
  • oplysning om den udstedende myndighed

Eksempelvis vil alle pas, kørekort fra EU/EØS (Norge, Schweiz, Island og Lichtenstein) lande samt billed-ID, som indeholder ovenstående oplysninger være acceptable.

Børn under 18 år kan undlade at forevise billed-ID, hvis de er i følge med en forældre, som kan forevise gyldigt billed-ID. Kontrolløren skal efter bedste evne foretage et skøn om person som foreviser gyldig legitimation er forældre til barnet og om barnet er under 18 år.

Kunder uden gyldig billed-ID, uanset nationalitet, vil blive afvist. Der kan findes opdaterede oplysninger om godkendt billed-ID på www.dsb.dk/id-kontrol

Hvis de svenske myndigheder afviser en given form for billed-ID tilføjes dette til en liste, som løbende opdateres med billed-ID, der ikke kan anvendes.

 

 

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Besøg: Skive Business Awards

Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk