Åbent hus ved Glattrup Bæk

Foto: Skive Kommune
Servicemeddelelser:

Skive Kommune og Skive Vand ønsker at gennemføre et fælles projekt, som omfatter en restaurering af det bynære vandløb Glattrup Bæk.

Projektet er søsat for at minimere de oversvømmelser, der flere gange om året plager de omkringliggende boliger. Skive Kommune og Skive Vand ønsker at udnytte bækkens potentiale i langt højere grad, end det er tilfældet i dag, og vil åbne området op, så hele byen får gavn af stedets naturværdier.

Der er i forbindelse med projektet lavet arkæologiske forundersøgelser, der har resulteret i flere spændende historiske fund i området, der netop nu er ved at blive gravet fri.

Der inviteres derfor til et "åbent-hus" arrangement torsdag d. 4. april fra kl. 17.00. Her kan alle interesserede komme og se hvad der foregår i området.

Arrangementet afholdes i området med start ved Engtoften. Her vil Museum Salling og Skive Kommune vil fortælle om de arkæologiske fund og projektet med omdannelsen af området som helhed.

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Besøg: Skive Business Awards

Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk