Usynlig mærkningsspray forebygger røveri i detailhandlen

Politi og retten:

Rigspolitiet, Dansk Erhverv og SikkerhedsBranchen har gennemført et forsøg med usynlig mærkningsspray til forebyggelse af røveri i detailhandlen.

Forsøget i 42 dagligvarebutikker i København, Københavns Vestegn og i Nordsjællands politikredse løb fra efteråret 2014 til foråret 2016. Som led i forsøget blev der installeret usynlig mærkningsspray i 42 dagligvarebutikker og der blev informeret om tiltaget både i butikkernes indgangsparti og ved kasselinjen.

Nu foreligger resultaterne af forsøget – og de viser, at usynlig mærkningsspray forebygger røveri:

  • Ved at sammenligne røveriudviklingen i de 42 forsøgsforretninger med røveriudviklingen blandt en række kontrolforretninger kunne der identificeres en relativ stor kriminalpræventiv effekt af usynlig mærkningsspray på forekomsten af røveri.
  • Dog skete der samtidig en ikke ubetydelig forskydningseffekt, hvilket peger på, at en del (men langt fra alle) af de røverier som blev forebygget i forsøgsforretninger blev forskudt til andre nærliggende forretninger.
  • Grundet de meget få røverier i forsøgsforretningerne kunne værdien af usynlig mærkningsspray for politiets efterforskningsarbejde ikke belyses.

Direktør for SikkerhedsBranchen Kasper Skov Mikkelsen udtaler: ”Vi er glade for at få dokumenteret værdien af usynlig mærkningsspray. Det underbygger det vi hører fra installatørerne og den feedback vi har fået fra de deltagende butikskæder. Det er dog værd at pointere, at en effektiv strategi i forhold til forebyggelse af røveri altid vil inkludere flere forskellige sikringselementer og uddannelse af personalet.”

Forsøgets resultater peger på, at usynlig mærkningsspray har værdi som præventiv metode til forebyggelse af røveri i danske dagligvarebutikker, hvorfor det anbefales, at metoden overvejes som en del af den røveriforebyggende strategi i detailhandlen. Mere generelt kan det anbefales, at også andre typer forretninger med fordel kan overveje metoden som en del af deres forebyggende strategi.

Som et element i forsøget blev der foretaget en undersøgelse af hvordan installeringen af usynlig mærkning påvirkede personalet i butikkerne. Procesdirektør for Dansk Erhverv Lars Alexander Borke udtaler: ”Personalet i forsøgsforretningerne som har svaret på spørgeskemaet angiver, at usynlig mærkningsspray har mindsket den utryghed der er forbundet med risikoen for røveri.” Lars Alexander Borke fortsætter: ”Røveri er en frygtelig oplevelse for det butikspersonale som udsættes for det. Det er derfor med glæde, at vi med dette forsøg får dokumenteret, at usynlig mærkningsspray i nogle situationer kan reducere forekomsten af røverier i detailhandlen. Resultaterne bekræfter dog desværre også det, som vi længe har formodet, nemlig at tekniske sikringstiltag har tendens til delvist at forskyde kriminalitet. Vi følger naturligvis udviklingen også for at få svar på om effekten af installation af mærkningsspray er af blivende effekt, idet Dansk Erhverv påpeger, at mærkningsspray er et af flere værktøjer til bekæmpelse af røverier.”

Forsøget har ikke kunne belyse værdien af usynlig mærkningsspray i forhold til politiets efterforskningsarbejde pga. de meget få røverier i forsøgsforretningerne. Jørn Kjer, som er centerchef i Rigspolitiets Nationale Forebyggelsescenter, er dog tilfreds med forsøget og udtaler: ”Dansk politi skal arbejde ud fra viden om, hvad der virker, og vi er glade for at kunne medvirke til, at der skabes ny viden på det kriminalpræventive område – især når vi kan identificere nye virksomme metoder såsom usynlig mærkningsspray til forebyggelse af røveri. Vi vil fremadrettet have fokus på at indsamle erfaringer om, hvordan usynlig mærkningsspray kan hjælpe os i efterforskningsarbejdet, så vi kan vurdere, om den usynlige mærkning også på det område har værdi.”

Se evalueringsrapporten om ”Usynlig mærkningsspray – Evaluering af forsøg med usynlig mærkningsspray til forebyggelse af røveri i detailhandlen” herunder.

Fakta om usynlig mærkning
Usynlig mærkning er en fællesbetegnelse for mærkningsprodukter der er tilført enten en organisk eller syntetisk tilvirket unik kode. Mærkningsmaterialet er umiddelbart usynligt – heraf betegnelsen­ usynlig mærkning – men fluorescerer ved belysning med ultraviolet lys. For at finde ud af om en person (eller en genstand) er usynligt mærket, skal man derfor benytte en UV lampe. Lyser man på en person eller genstand der er mærket vil mærkningen lyse op. Usynlig mærkningsspray er en røveriforbyggende indsats som fungerer på den måde, at hvis en røver begår et røveri i en forretning, hvor usynlig mærkningsspray er installeret, vil vedkommende blive tilsprøjtet med den usynlige mærkningsvæske i forbindelse med udgang fra forretningen. For at forebygge røverier er der opsat information om mærkningstiltaget både i butikkens indgangsparti og ved kasselinjen.

Usynlig mærkning kan også anvendes på andre måder: som en pasta/gel til taktisk mærkning af fx køreledninger på banestrækninger eller som lim/lak til mærkning af genstande i fx hjemmet for at forebygge indbrud i beboelse.

Anvendelsen af usynlig mærkning er forholdsvis ny i Danmark. Derfor har Rigspolitiet udfærdiget en vejledning til landets politikredse om identifikation og sikring af usynlig mærkning.

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Besøg: Skive Business Awards

Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk