Politiet skal gøre os trygge

Politi og retten:

At skabe tryghed er kernen i det daglige politiarbejde. Det gælder også, når politiets ledelse går i gang med at omstrukturere det lokale politi.

- Det er politiledelsens vigtige opgave at sikre os, at vi kan være lige så trygge i fremtiden, som vi er i dag, siger Peder Christian Kirkegaard, borgmester i Skive Kommune og formand for styregruppen ’Lokalt politi i Skive’.

Udtalelsen kommer, efter styregruppen i går holdt møde med politidirektør for Midt- & Vestjyllands Politi Jens Kaasgaard, vicepolitiinspektør og leder af lokalpolitiet i Skive og Viborg, Poul Vestergaard Lau, chefpolitiinspektør Claus Hilborg og politiinspektør Ole Henriksen.

Formålet med mødet var at drøfte den bekymring, som er opstået i forbindelse med en arbejdsgruppe i øjeblikket kigger på den fremtidige arbejdsfordeling mellem politiet i Skive og Viborg.

- Det er i dag rigtig trygt at være borger i Skive Kommune, og den tryghed vil vi naturligvis gøre alt hvad vi kan for at bibeholde. Derfor har vi dannet styregruppen, og derfor inviterede vi politiledelsen til mødet, fortæller Peder Christian Kirkegaard.

På mødet gav styregruppen udtryk for, at netop politiets lokale forankring har stor betydning for trygheden.

- Det betyder meget, at vi har et politi med lokalt kendskab, det gælder både i forhold til den forebyggende indsats, som vi har så gode erfaringer med her i Skive, men naturligvis også i forhold til opklaring af sager, som er lettest, når man har lokalt netværk, siger borgmesteren.

- Desuden er det vigtigt for hele områdets selvforståelse, at der findes politi i området. Vi mener en by og et område af Skives størrelse har brug for et stærkt politi. Det har i sidste ende også betydning for folks lyst til at bosætte sig her, siger han.

Politiledelsen fastslog, at politistationen i Skive ikke er ved at blive nedlagt, men at der på grund af ressourcemangel hos politiet skal gennemføres nogle omstruktureringer, som kan betyde, at nogle opgaver fremover skal løses i Viborg.  

Politiets arbejdsgruppe forventes at være klar med sit forslag til en kommende arbejdsfordeling mellem Skive og Viborg i sensommeren. Det blev aftalt, at parterne til den tid vil mødes igen.

- Vi afventer nu arbejdsgruppens anbefalinger. Vi har givet vores input og anbefalinger til en fortsat funktionsdygtig lokal politistation. Vi forventer, at det er blevet hørt, og at det vil blive inddraget i arbejdet med den kommende struktur, således vi også fremover kan være trygge i Skive Kommune, siger Peder Christian Kirkegaard.

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Besøg: Skive Business Awards

Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk