Politiet lancerer ny tryghedsstrategi

Politi og retten:

Med en ny national strategi vil politiet sikre, at Danmark også fremover er et af de allermest trygge samfund.

Fremtidssikret tryghed kræver, at politiet konstant udvikler nye måder til at sikre, at borgerne oplever politiet som nærværende og tilgængeligt. Og de borgere, der bliver ramt af kriminalitet, skal opleve, at deres kontakt med politiet genskaber deres tryghed og fastholder tilliden til politiet.

- Når samfundet og kriminalitetsbilledet ændrer sig, så skal politiet følge med. Der er en lang række udfordringer, vi kun kan løse gennem øget specialisering, hvor vi rykker sammen i større og stærkere enheder. Men vi skal også samtidig sikre, at borgerne ser politiet som en helt naturlig del af deres dagligdag. For nærhed har også en betydning for trygheden, siger rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg.

Konkrete elementer i tryghedsstrategien:

  • I alle politikredse udpeges tryghedsambassadører, der fungerer som bindeled mellem politiet og lokalsamfundet. Ordningen bygger på gode erfaringer fra Midt- og Vestjyllands Politi,
  • Øget brug af mobile politistationer, der kan sættes ind lokalt, når der er behov for synlig polititilstedeværelse i forbindelse med blandt andet større arrangementer,
  • Styrket indsats i de særligt udsatte boligområder med fokus på community-policing og inddragelse af lokalsamfundet, så der skabes fælles løsninger på problemerne,
  • Øget viden om hvordan politiet kan øge sin tilgængelighed for borgerne, når de færdes på nettet og på de sociale medier.

Samtidig vil politiet sætte fokus på, hvordan kriminalitetsramte borgere oplever mødet med politiet.

- Navnlig hvis man har været udsat for krænkelser som voldtægt, stalking eller hadforbrydelse, så har mødet med politiet stor betydning for, hvordan man som offer bedst kommer videre. Derfor skal vi have større viden om, hvordan vi kan skabe det bedst mulige møde med de borgere, der har brug for vores hjælp, eksempelvis når de kontakter vores servicecentre eller alarmcentraler, siger rigspolitichefen.

Sidste år følte 89,1 procent af befolkningen sig trygge i deres nabolag.

Tryghedsstrategien, der skal fastholde det høje niveau, løber frem til 2020, og kan læses herunder.

Trykhedsstrategi læs her.

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Besøg: Skive Business Awards

Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk